Ξυλολέβητας με ανοικτό κύκλωμα χωρίς κυκλοφορητή , οταν δεν υπαρχει ρευμα

ΘΕΡΜΑΊΝΕΙ ΆΝΕΤΑ 160 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΆ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΔΎΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ   ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΌΒΛΗΜΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑΣχόλια