ΑΠΕ: σχέδιο αναθεώρησης για τις εγγυημένες τιμέςΣε διαδικασία αναθεώρησης θα βρεθούν σύντομα οι εγγυημένες τιμές με τις οποίες απορροφάται το «πράσινο» ρεύμα από τον ΔΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας energypress.gr.
Ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις για τις νέες ταρίφες, καθώς το ύψος τους θα προκύψει μετά από συστηματική μελέτη των δεδομένων που υπάρχουν για κάθε μία τεχνολογία ΑΠΕ και μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το σύστημα των επιδοτούμενων τιμών θα συνεχίσει να εφαρμόζεται δεδομένου ότι αποτελεί βασικό πυρήνα της πολιτικής του ΥΠΕΚΑ για την ανάπτυξη των ΑΠΕ.
Ωστόσο, ο κ. Παπακωνσταντίνου θέτει ως στόχο των αλλαγών, το να αντανακλάται στις τιμές που τελικά καλείται να καλύψει ο καταναλωτής, «η βελτίωση των τεχνολογιών και η μείωση κόστους που έχει επέλθει στην παραγωγή ενέργειας από Aνανεώσιμες Πηγές».Ειδικότερα, ο υπουργός Περιβάλλοντος κάνει λόγο για «εξορθολογισμό και ένα πιο δίκαιο ορισμό των τιμών για

 τις AΠE, που θα λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα κόστους, ώστε να συνεχίσει να υπάρχει κίνητρο και απόδοση για τους παραγωγούς, αλλά και χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση για τον τελικό καταναλωτή».
Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο θα ξεκινήσει σύντομα διάλογο με τους φορείς και τα στελέχη του κλάδου για τις μελλοντικές «ταρίφες» των ΑΠΕ.
Σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις, το περιθώριο για αλλαγές στις ταρίφες των αιολικών αλλά και άλλων τεχνολογιών ΑΠΕ είναι μικρό, ενώ αντίθετα θεωρείται ότι υπάρχει περιθώριο μειώσεων στα φωτοβολταϊκά.
Από την άλλη πλευρά βέβαια, οι επενδυτές του χώρου των φωτοβολταϊκών θεωρούν ότι, ακόμα και αν υπήρχε ένα ικανοποιητικό περιθώριο κερδοφορίας, οι μειώσεις που έχουν ήδη προκύψει ή έχουν προγραμματιστεί, αλλά κυρίως τα πολύ υψηλά επιτόκια που δίνουν σήμερα οι τράπεζες όταν χρηματοδοτούν επενδύσεις ΑΠΕ, διαμορφώνουν το κόστος επένδυσης σε τέτοια επίπεδα που μια μείωση ταρίφας πέραν των προβλεπομένων από το σχετικό νόμο θα έκανε τις επενδύσεις ασύμφορες.

Σχόλια