ΛΕΒΗΤΕΣ PELLETS

Οι Λέβητες Pellets είναι μία σοβαρή εναλλακτική λύση στους συμβατικούς λέβητες οι οποίοι χρησιμοποιούν είτε αέρια (προπάνιο, φυσικό αέριο), ή υγρά καύσιμα (πετρέλαιο). Εκτος απο την θέρμανση οι λέβητες pellets με ειδικό σύστημα παράγουν και ζεστό νερό χρήσης και έχουν χαμηλό κόστος χρήσης λόγω της τροφοδοσίας τους με φτηνό καύσιμο.
CS MARINA σε Λειτουργία
Το καύσιμο υλικό είναι αποθηκευμένο σε μία δεξαμενή και οδηγείται με αυτόματο τρόπο στον χώρο καύσης. Ένας κοχλίας προωθεί με ανάλογα επιλεγμένη ταχύτητα την ποσότητα που χρειάζεται για την επίτευξη της θερμοκρασίας που χρειάζεται. Η φλόγα που δημιουργείται θερμαίνει την ποσότητα νερού που κυκλοφορεί μέσα στα υδατοστεγή διαμερίσματα του σώματος του λέβητα. Παράλληλα ο καπνός απάγεται οδηγούμενος διαμέσου μιας διαδρομής η οποία τον υποχρεώνει γυρνώντας τρεις φορές μέσα στην κατασκευή, να αφήσει όλες τις θερμίδες στο νερό.


Το άναμμα του λέβητα μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα με την λειτουργία ηλεκτρικής αντίστασης ή συσκευής υπέρθερμου αέρα. Μετά από τον πρώτο κύκλο λειτουργίας, ο λέβητας κρατά τόση θερμοκρασία ώστε το υλικό καύσης αναφλέγεται μόλις οδηγηθεί στον θάλαμο καύσης ακόμη και πολλές ώρες μετά την διακοπή της λειτουργίας του.

Το ηλεκτρονικό κέντρο ελέγχου της μονάδας, είναι εφοδιασμένο με ένα γενικό διακόπτη που δίνει ενέργεια στο σύστημα και το διευθύνει.

Παράλληλα παρουσιάζει με εύκολο τρόπο σημαντικές πληροφορίες όπως την θερμοκρασία του θαλάμου καύσης, εκείνης των καυσαερίων κ.ά.

Η λειτουργία του κέντρου ελέγχου έχει τέσσερα στάδια.

Άναμμα - Κανονική λειτουργία - Ρυθμίσεις - Συντήρηση

Βέβαια το πιο σημαντικό έργο του είναι ο έλεγχος της λειτουργίας της μονάδας έτσι ώστε να συνδυάζεται η επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας με την ελάχιστη κατανάλωση καύσιμης ύλης. 

CTP CS Marina
Οι Λεβητες Pellet είναι μία σοβαρή εναλλακτική λύση στους συμβατικούς λέβητες οι οποίοι χρησιμοποιούν είτε αέρια (προπάνιο, φυσικό αέριο), ή υγρά καύσιμα (πετρέλαιο). Εκτος απο την θέρμανση οι λέβητες Pellet με ειδικό σύστημα παράγουν και ζεστό νερό χρήσης. Οι λέβητες Pellet έχουν χαμηλό κόστος χρήσης λόγω της τροφοδοσίας τους με φτηνό, αλλά και οικολογικό καύσιμο.

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το καύσιμο υλικό είναι αποθηκευμένο σε μία δεξαμενή και οδηγείται με αυτόματο τρόπο στον χώρο καύσης. Ένας κοχλίας προωθεί με ανάλογα επιλεγμένη ταχύτητα την ποσότητα που χρειάζεται για την επίτευξη της θερμοκρασίας που χρειάζεται. Η φλόγα που δημιουργείται θερμαίνει την ποσότητα νερού που κυκλοφορεί μέσα στα υδατοστεγή διαμερίσματα του σώματος του λέβητα. Παράλληλα ο καπνός απάγεται οδηγούμενος διαμέσου μιας διαδρομής η οποία τον υποχρεώνει γυρνώντας τρεις φορές μέσα στην κατασκευή, να αφήσει όλες τις θερμίδες στο νερό.

Ο ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ

Παραγόμενος από χυτοσίδηρο αποτελείται από ένα σωλήνα και το σημείο καύσης. Με κυλινδρική διαμόρφωση προσεκτικά μελετημένη, υποδέχεται την καύσιμη ύλη πού έρχεται από τον αγωγό ροής και καίγεται αποδίδοντας τις μέγιστες θερμίδες όταν έρχεται σε επαφή με την φλόγα στον θάλαμο καύσης.

ΑΝΑΜΜΑ

Το άναμμα του λέβητα μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητη είτε αυτόματα με την λειτουργία ηλεκτρικής συσκευής υπέρθερμου αέρα. Μετά από τον πρώτο κύκλο λειτουργίας, ο λέβητας κρατά τόση θερμοκρασία ώστε το υλικό καύσης αναφλέγεται μόλις οδηγηθεί στον θάλαμο καύσης ακόμη και πολλές ώρες μετά την διακοπή της λειτουργίας του.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Θεμελιώδη ρόλο στην παραγωγή θερμότητας, παίζει η διάταξη ανταλλαγής. Κατασκευασμένη από χαλύβδινους σωλήνες ΜΑΝΕΣΜΑΝ με διάμετρο 60,3 mm σε απόσταση 3,25 mm, είναι εξ ολοκλήρου βυθισμένη στο νερό. Οι καπνοί, μεταφέροντας πολλές θερμίδες από την καύση, υποχρεώνονται σε μία διαδρομή κοινά αποκαλείται διαδρομή τριών γύρων, κατά την οποία μεταφέρονται οι θερμίδες τους στο νερό. Αυτή η διαδικασία μεγιστοποιεί την παρεχόμενη ανταπόδοση και ελαχιστοποιεί την εκπομπή μονοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον. Η συγκεκριμένη μέθοδος κατασκευής εξυπηρετεί παράλληλα και την εύκολη συντήρηση και την καθαριότητα. Πραγματικά χάρη στην ράβδο καθαρισμού που συνοδεύει την μονάδα, είναι εύκολη η απομάκρυνση των υπολειμμάτων καύσης.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

Η καύσιμη ύλη είναι αποθηκευμένη στο σιλό και οδηγείται από την χοάνη τροφοδοσίας που βρίσκεται δίπλα στο κέντρο καύσης με την βοήθεια ενός κοχλία συνδεδεμένου με ηλεκτρομοτέρ, στην περιοχή της καύσης. Το τελευταίο στάδιο της μεταφοράς, γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτα η αδυναμία μεταφοράς στης φλόγας στο σιλό αποθήκευσης του υλικού. Για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια, προαιρετικά υπάρχει η δυνατότητα παρεμβολής στο κανάλι τροφοδοσίας μίας πυροσβεστικής βαλβίδας.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Στους λέβητες Pellet έχει προβλεφτεί και η δυνατότητα εγκατάστασης μιας ειδικής σερπαντίνας από χαλκό, που βυθισμένη στο νερό, έχει την δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης διαρκούς ροής.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΡΗ

Το ηλεκτρονικό κέντρο ελέγχου της μονάδας, είναι εφοδιασμένο με ένα γενικό διακόπτη που δίνει ενέργεια στο σύστημα και το διευθύνει.

Παράλληλα παρουσιάζει με εύκολο τρόπο σημαντικές πληροφορίες όπως την θερμοκρασία του θαλάμου καύσης, εκείνης των καυσαερίων κ.ά.

Η λειτουργία του κέντρου ελέγχου έχει τέσσερα στάδια.

Αναμμα - Κανονική λειτουργία - Ρυθμίσεις - Συντήρηση

Βέβαια το πιο σημαντικό έργο του είναι ο έλεγχος της λειτουργίας της μονάδας έτσι ώστε να συνδυάζεται η επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας με την ελάχιστη κατανάλωση καύσιμης ύλης.

Επίσης είναι εφοδιασμένο με δύο μενού λειτουργιών από τα οποία το ένα είναι προσβάσιμο στον χρήστη για την καθημερινή λειτουργία, ενώ το άλλο αφορά πιο ειδικευμένες ρυθμίσεις και είναι προσβάσιμο μόνο στους ειδικευμένους τεχνικούς.

ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ

Οι λέβητες Pellets P χρησιμοποιούν ως καύσιμες ύλες Pellets ξύλου και γενικά οποιοδήποτε στερεό καύσιμο υλικό κομμένο σε μικρά κομμάτια όπως πυρηνόξυλο (ελαιοπυρήνας), σπασμένα κουκούτσια βερίκοκου ροδάκινου κ.α.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Χάρη στις υψηλές θερμοκρασίες που επιτυγχάνονται στον λέβητα, η συσσώρευση κατάλοιπων από την καύση είναι σχεδόν μηδενική. Έτσι είναι αρκετός ένας εβδομαδιαίος καθαρισμός για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία.

Κανόνας για την πολύχρονη σωστή λειτουργία του συστήματος, είναι ο καλός καθαρισμός και ο επισταμένος έλεγχος στο τέλος κάθε περιόδου.

Σχόλια