Τεχνολογία συμπύκνωσης στους λέβητες πετρελαίου Ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη λήψη θερμότητας από κάθε σταγόνα πετρελαίου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 
Η τεχνολογία συμπύκνωσης είναι μια αποδεδειγμένα αποδοτική μέθοδο εξοικονόμησης ενέργειας σε λέβητες με καύσιμο φυσικό αέριο /υγραέριο ή πετρέλαιο αφού εκμεταλλεύεται πλήρως τη χρήσιμη ενέργεια από την καύση. Όπως και στους λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών, ακολουθείτε η αρχή ο λέβητας να παράγει ζεστό νερό τέτοιας θερμοκρασίας τόση ώστε να καλύψει την τρέχουσα απαίτηση θέρμανσης (βάση εξωτερικής θερμοκρασίας) ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ    

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίεςτηλ 6983786610


ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Ενώ στους λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών, η συμπύκνωση των καυσαερίων και άρα το βρέξιμο των επιφανειών θέρμανσης πρέπει να αποφευχθούν, η τεχνολογία συμπύκνωσης λειτουργεί με τους αντίθετους κανόνες: εδώ η συμπύκνωση των καυσαερίων είναι πραγματικά ιδιαίτερα επιθυμητή και απαιτείται για να μετατρέψει τη λανθάνουσα (κρυμμένη) ενέργεια που περιέχεται στον υδρατμό, μαζί με την πραγματική θερμότητα που εκλύεται από τα καυσαέρια, σε χρήσιμη θερμότητα.

Επίσης, με την τεχνολογία συμπύκνωσης η θερμότητα που χάνετε στην καμινάδα μειώνετε αισθητά, αφού πλέον η θερμοκρασία των καυσαερίων που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα είναι πολύ χαμηλή.


Το συμπύκνωμα διαμορφώνετε από τους υδρατμούς που περιλαμβάνονται στα καυσαέρια από την καύση του πετρελαίου ή του αερίου, εάν η θερμοκρασία στα τοιχώματα του λέβητα στο χώρο καύσης από την πλευρά των καυσαερίων είναι κάτω από το σημείο υγροποίησης. Το σημείο υγροποίησης είναι διαφορετικό όταν το καύσιμο είναι αέριο και διαφορετικό όταν το καύσιμο είναι πετρέλαιο λόγω της διαφορετικής χημικής σύστασης των δύο καυσίμων. Συνήθως στους λέβητες που χρησιμοποιούν ως καύσιμο αέριο το σημείο υγροποίησης είναι περίπου στους 57ºC ενώ όταν το καύσιμο είναι πετρέλαιο το σημείο υγροποίησης είναι περίπου 47ºC. Το θεωρητικό ενεργειακό κέρδος όταν το καύσιμο είναι αέριο στους λέβητες συμπύκνωσης, έναντι των λεβήτων χαμηλών θερμοκρασιών, είναι 11%, ενώ όταν το καύσιμο είναι πετρέλαιο, το μέγιστο κέρδος μέσω της χρήσης της τεχνολογίας συμπύκνωσης είναι 6%.

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν στον τελικό καταναλωτή με την τεχνολογία συμπύκνωσης είναι ιδιαίτερα προφανή σε συστήματα που λειτουργούν με χαμηλές θερμοκρασίες όπως είναι η θέρμανση δαπέδου. Οι λέβητες που λειτουργούν σε μία σταθερή υψηλή θερμοκρασία παρουσιάζουν σημαντικά αυξημένη κατανάλωση λόγω του ότι, παρότι η απαιτούμενη θερμοκρασία λειτουργίας της θέρμανσης απαιτεί χαμηλές θερμοκρασίες ο λέβητας συνεχίζει και λειτουργεί σε υψηλή θερμοκρασία καταναλώνοντας περισσότερο καύσιμο. Στους λέβητες με τεχνολογία συμπύκνωσης ο λέβητας παράγει νερό χαμηλής θερμοκρασίας όσο απαιτείτε για την θέρμανση των χώρων επιτυγχάνοντας συνεχή συμπύκνωση σε όλη την διάρκεια λειτουργίας του και άρα μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι εξίσου σημαντική η ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας που επιτυγχάνετε τόσο από το κέλυφος του ίδιου του λέβητα τόσο και προς την καμινάδα.

Η τεχνολογία συμπύκνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο σε συστήματα θέρμανσης χαμηλών θερμοκρασιών αλλά και σε συστήματα θέρμανσης που λειτουργούν με υψηλές θερμοκρασίες (75/60ºC), αφού και σε αυτά τα συστήματα η πραγματική θερμοκρασία του νερού στην επιστροφή του λέβητα είναι κάτω από το σημείο υγροποίησης στο 90% της συνολικής λειτουργίας του λέβητα και άρα επιτυγχάνουμε σημαντικό βαθμό συμπύκνωσης και άρα εξοικονόμηση.


Η επιλογή των κατάλληλων υλικών για την κατασκευή των λεβήτων συμπύκνωσης παίζει μεγάλο ρόλο ώστε να αποφύγουμε ζημιές στο λέβητα λόγω της διάβρωσης. Επειδή όταν γίνεται συμπύκνωση των καυσαερίων το διοξείδιο του άνθρακα CO2 που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της καύσης, σε συνδυασμό με το άζωτο Ν2 που περιέχεται στο αέριο αντιδρά και γίνεται νιτρικό οξύ ενώ όταν το καύσιμο είναι πετρέλαιο λόγω του θείου (S) που περιέχει γίνεται θειικό οξύ όλες οι επιφάνειες ανταλλαγής θερμότητας των λεβήτων που έρχονται σε επαφή με το συμπύκνωμα πρέπει να γίνουν από τα υλικά που παραμένουν απρόσβλητα από τη χημική επίθεση των συστατικών της συμπύκνωσης. Ο ανοξείδωτος χάλυβας έχει αποδειχθεί το ιδανικό υλικό.


***********************************

Αξιοποιώντας την θερμότητα των καυσαερίων οι λέβητες συμπύκνωσης επιτυγχάνουν βαθμό απόδοσης που φθάνει έως και 109% έναντι 90% των συμβατικών.

Οι συμβατικοί λέβητες δεν εκμεταλλεύονται την ενέργεια που βρίσκεται στα καυσαέρια με μορφή θερμότητας, η οποία και διαφεύγει από την καπνοδόχο. Μέσω της τεχνολογίας συμπύκνωσης με την καύση του ίδιου ποσού καυσίμου το κύκλωμα θέρμανσης απορροφά επιπλέον ενέργεια από την υψηλή θερμότητα των καυσαερίων.

  Συγκεκριμένα η θερμότητα που ανακτάται χωρίζεται σε αισθητή και λανθάνουσα (συμπύκνωσης) θερμότητα. Αισθητή είναι η θερμότητα που ανακτήθηκε από τα καυσαέρια τα οποία πλέον διαφεύγουν από την καπνοδόχο σε πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία. Ενώ λανθάνουσα είναι η θερμότητα που εκλύθηκε από την συμπύκνωση του υδρατμού που περιείχαν τα καυσαέρια, καθώς κατά την αλλαγή φάσης από αέρια (υδρατμός) σε υγρή φάση (νερό) εκλύεται θερμότητα.

Επίσης οι λέβητες συμπύκνωσης σαν προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας  συνοδεύονται συχνά και από διάφορες βελτιώσεις έναντι της προηγούμενης γενιάς λεβήτων όπως:

Μεγαλύτερο εύρος  και αυτοπροσαρμογή ισχύος δίνοντας τη δυνατότητα για οικονομικότερη λειτουργία σε μερικό φορτίο π.χ.(ήπιες καιρικές συνθήκες, πολλών αυτονομιών)
Ανεμιστήρες καυσαερίων τύπου inverter με αποτέλεσμα την βελτίωση της καύσης
Κυκλοφορητές inverter, για σωστότερη λειτουργία με μικρότερη κατανάλωση ρεύματος
Εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα για έλεγχο καυσίμου και διαχείριση καύσης
Χαμηλές εκπομπές  NOx.

Σχόλια