Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ & ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ECO SOL

ρωτήστε μας για τιμές
6932479481
Ηλιακή Ενέργεια
• Είναι το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας
(θερμότητα, φως, ακτινοβολία) που προέρχονται από τον
ήλιο.
  Αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται άμεσα
την ηλιακή ακτινοβολία και διακρίνονται στα:
τηλ 6983786610
• Ηλιακά Θερμικά Συστήματα, στα οποία χρησιμοποιούνται
κατάλληλοι συλλέκτες για τη δέσμευση της ηλιακής
ακτινοβολίας και την μετατροπή της σε θερμότητα.
• Φωτοβολταϊκά Συστήματα, με τα οποία μετατρέπεται η
ηλιακή ενέργεια απευθείας σε ηλεκτρική, μέσω του
φωτοβολταϊκού φαινομένου.
Υβριδικος συλλεκτης για  παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ζεστού νερού
   PVT υβριδικος συλλεκτης 250 Wp
530 euro
ΗΛΙΑΚΟΙ  ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
 ECO SOL
 inox  double glass 
Η σαφής τεχνολογική υπεροχή των ηλιακών συστημάτων Eco Sol οφείλεται στο γεγονός ότι η εταιρία μας αποτελεί έναν από τους ελάχιστα εναπομείναντες κατασκευαστές που προσφέρουν:
Πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου ειδικής εξέλασης και κατασκευής με ενισχυμένη εσωτερική νεύρωση ύψους 94 mm.
Αποροφητήρας επιλεκτικής επιφάνειας τύπου full plate, made in Germany με μέθοδος συγκόλλησης laser.
Οι συλλέκτες μας περιλαμβάνουν:
1,5 m² = 10 σωλήνες Φ10
2,0 m² = 10 σωλήνες Φ10
2,5 m² = 13 σωλήνες Φ10
Στεγανοποιητικό κρυστάλλου και πλάτης από ειδικό λάστιχο EPDM με αντοχή σε θερμοκρασία.
Κρύσταλλο ασφαλείας πάχους 4mm mistilite

Θερμοδοχείο glass με την πραγματικά αναγραφόμενη περιεκτικότητα  λίτρων.
     580 ευροω 150 λιτρα 1 καθρεπτης 2000χ1000       2 τμ
         650ευρω  150 λιτρα 1 καθρεπτης 2000χ1250       2.5 τμ
690 ευρω 150 λιτρα 2  καθρεπτες 1500χ1000   χ2    3τμ
         800 ευρω  200 λιτρα 2 καθρεπτες  2000χ1000   χ2  4τμ
900ευρω    250 λιτρα 2 καθρεπτες  2000χ1000   χ2  4τμ

1100ευρω 300 λιτρα 2  καθρεπτες  2000χ1250   χ2  5τμ


Για παραγγελίες και λοιπές πληροφορίες, καλέστε μας στα
6932479481 και6983786610Ηλιακά Θερμικά Συστήματα
Η συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας είναι βασισμένη στο
"φαινόμενο του θερμοκηπίου".
• Ο ηλιακός συλλέκτης τοποθετείται σε νότιο
προσανατολισμό.
• Μεγάλο ποσοστό της ακτινοβολίας του ήλιου διαπερνά το
γυάλινο παράθυρο του συλλέκτη και χτυπά την εσωτερική
επιφάνεια του (απορροφητή).
• Ο απορροφητής μετατρέπει την ηλιακη ακτινοβολία σε
θερμότητα η οποία αποτρέπεται η διαφυγή της από τους
υαλοπίνακες τα πλευρικά τοιχώματα και την μόνωση του
συλλέκτη.

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα
• Σε επαφή με την απορροφητική επιφάνεια του συλλέκτη,
βρίσκονται οι σωληνώσεις στις οποίες κυκλοφορεί νερό
και αποσπούν την συγκεντρωμένη ενέργεια.
• Αυτή την ενέργεια τη μεταφέρουμε, με τη μορφή ζεστού
νερού, σε μονωμένη δεξαμενή αποθήκευσης, απ’ όπου θα
την χρησιμοποιήσουμε όταν την χρειαστούμε.

Οφέλη από τη χρήση Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων
• Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων εκ. Ευρώ ετησίως από την
αποφυγή εισαγωγών ορυκτών καυσίμων.
• Μείωση των εκπομπών CO2 στο περιβάλλον.
• Οι εταιρείες κατασκευής Ηλιακών Συστημάτων Θέρμανσης
Νερού απασχολούν 5 φορές περισσότερο προσωπικό απ’ ότι οι
εταιρείες συμβατικής ενέργειας.


Ηλιακά Θερμικά Συστήματα
Τα ηλιακά θερμικά συστήματα αποτελούνται από:
o Συλλέκτες (μετατροπή ηλιακής ακτινοβολίας σε θερμότητα)
o Σύστημα κυκλοφορίας – αποθήκευσης (μεταφορά και
αποθήκευση της παραγόμενης θερμότητας).
o Συστήματα ελέγχου (Αισθητήρια θερμοκρασίας, μηχανισμοί
ασφάλειας του συστήματος).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

• Οι ηλιακοί συλλέκτες χωρίζονται σε 3 κύριες κατηγορίες:
1. Επίπεδοι συλλέκτες
2. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα (πλαστικοί)
3. Σωλήνες κενού

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα
Είδη Συλλεκτών ανά κατηγορία
Α. Επίπεδοι συλλέκτες (με επιλεκτική ή απλή μαύρη βαφή)
• Είναι η πιο συνηθισμένη μορφή συλλεκτών.
Εφαρμογές:
• Παραγωγή ΖΝΧ
• Θέρμανση νερού πισίνων
• Θέρμανση χώρωνΑ. Επίπεδοι συλλέκτες
Απορροφητής

• Είναι το πλέον σημαντικό κομμάτι ενός ηλιακού συλλέκτη. Απορροφά
την ηλιακή ακτινοβολία η οποία μετατρέπεται σε θερμότητα.
• Συνήθως είναι επικαλυμμένος με στρώμα μαύρου χρώματος ή με
στρώμα επιλεκτικής βαφής.
• Οι συλλέκτες με επιλεκτική βαφή στον απορροφητή μπορεί να έχουν μέχρι
και 30% μεγαλύτερη απόδοση, σε σχέση με τους επίπεδους συλλέκτες με απλή
μαύρη βαφή λόγω της μείωσης των απωλειών λόγω ανάκλασης.Ηλιακά Θερμικά Συστήματα
2. Πλαστικοί συλλέκτες

Είναι η απλούστερη μορφή συλλεκτών.


Η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με τους
υπόλοιπους επίπεδους συλλέκτες έγκειται
στο γεγονός ότι αποτελούνται μόνο από τον
απορροφητή.
Αναπτύσσει θερμοκρασίες 5-15οC πάνω από
τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Συνήθως εφαρμόζεται για θέρμανση
πισίνων.


Ηλιακά Θερμικά Συστήματα
3. Συλλέκτες σωλήνων κενού

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα
•Κατά την κατασκευή του συλλέκτη αυτού
γίνεται απορρόφηση του αέρα μεταξύ των


τοιχωμάτων των δύο σωλήνων.
•Με τον τρόπο αυτό μειώνονται στο ελάχιστο οι
απώλειες ενέργειας.

•Είναι δυνατό να αναπτύξουν θερμοκρασίες
μέχρι και 120οC πάνω από την θερμοκρασία
περιβάλλοντος.
•Ο βαθμός απόδοσης των συλλεκτών συνήθως
δεν μεταβάλλεται σημαντικά καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους.
•Χρησιμοποιούνται ευρύτατα τα τελευταία
χρόνια στην χώρα μας για εγκαταστάσεις
θέρμανσης χώρου.
Συλλέκτες σωλήνων κενού


Ανάλογα με τις ανάγκες που θέλουμε να εξυπηρετεί το σύστημα,
τοποθετούμε τους ηλιακούς συλλέκτες σε συγκεκριμένη κλίση
Λόγο της ελλειπτικής τροχιάς της Γης ο Ήλιος βρίσκεται χαμηλότερα τον Χειμώνα και ψηλότερα το καλοκαίρι.
• Αν θέλουμε να λειτούργει το σύστημα εξίσου καλά και τον Χειμώνα και το
Καλοκαίρι, οι ηλιακοί συλλέκτες πρέπει να έχουν κλίση περίπου 27
• Για συστηματα θέρμανσης χώρου -κλίση περίπου 45
• Για συστηματα ηλιακού κλιματισμού -κλίση περίπου 15

Απώλειες συστήματος
• Μόνωση του κυλίνδρου

• Χώρος οπού εγκαταστάθηκε ο κύλινδρος
• Μήκος των σωληνώσεων
• Μόνωση των σωληνώσεων

Εφαρμογές των ηλιακών θερμικών συστημάτων
o Οικιακά ηλιακά συστήματα παραγωγής ΖΝΧ
o Κεντρικά ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
o Συστήματα θέρμανσης ή και ψύξης χώρου
o Συστήματα θέρμανσης νερού πισίνων
o Αφαλάτωση και παραγωγικές διαδικασίες


Ηλιακά Θερμικά Συστήματα
Οικιακά ηλιακά συστηματα παραγωγης ΖΝΧ(Θερμοσιφωνικά
Συστήματα)Νερό δικτύου Μείγμα γλυκόλης και νερού
Με την αρχή του θερμοσιφώνου επιτυγχάνεται η κυκλοφορία του νερού με φυσικό
τρόπο χωρίς μηχανικά μέρη (αντλίες κλπ). Καθώς το νερο ζεσταίνεται στον
συλλέκτη γίνεται ελαφρύτερο και ανέρχεται με φυσικό τρόπο προς την δεξαμενη
αποθηκευσης ενώ το ψυχρότερο νερο ρέει μέσω των σωληνώσεων προς το
χαμηλότερο μέρος του συλλέκτη δημιουργώντας κυκλοφορία σε όλο το σύστημα.


• Τα κεντρικά ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης αποτελούνται
από ένα κεντρικό σύστημα ηλιακών συλλεκτών καθώς επίσης από ένα κεντρικό
κύλινδρο αποθήκευσης του ζεστού νερού. Το ζεστό νερό παρέχεται στους χώρους
χρήσης (πχ διαμερίσματα) μέσω δικτυού αγωγών.
• Ένα τέτοιο σύστημα εξυπηρετεί καλύτερα την ομαλότερη κατανομή ζεστού
νερού στην διάρκεια του εικοσιτετράωρου με αποτέλεσμα την μείωση των
θερμικών απωλειών του αποθηκευμένου νερού για την κάλυψη των απαιτήσεων.
•Η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται κυρίως σε σύνολα κατοικιών, ξενοδοχεία,
εστιατόρια κτλ.


Κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήματα

• Τα συστήματα θέρμανσης χώρου με την χρήση ηλιακών συλλεκτών
μπορούν να καλύψουν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των αναγκών του
κτηρίου σε θέρμανση.
• Χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά στα συμβατικά συστήματα θέρμανσης (πχ
λέβητας πετρελαίου, υγραερίου, αντλία θερμοτητας κτλ).
• Οι τύποι θερμάνσεων με τις οποίες μπορεί να συνδεθεί το σύστημα αυτό
είναι η ενδοδαπέδια θέρμανση νερού και η θέρμανση με σώματα.

Ηλιακά συστήματα θέρμανσης χώρου

Χρήση σε:
• Κατοικίες
• Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία κλπ.
• Γραφεία
Πολύ ευνοϊκές συνθήκες για την εφαρμογή τους στην Κύπρο.
Δυνατότητα κάλυψης φορτίου:
• 30-70% μόνο με ηλιακά
Έχουν ήδη εισχωρήσει στην Κυπριακή αγορά την
τελευταία δεκαετία (15.000 m2 ηλιακών συλλεκτών)Ηλιακά συστήματα θέρμανσης χώρου
Θέρμανση νερού πισίνων

•Χρήση απλών συλλεκτών χωρίς κάλυμμα συνδεδεμένοι με το κύκλωμα καθαρισμού
της πισίνας.
•Ανύψωση θερμοκρασίας μόνο μερικών, κρίσιμων, βαθμών
•Χαμηλό κόστος, αξιοπιστία
Θέρμανση νερού πισίνων


Το νερό της δεξαμενής κυκλοφορεί μέσα από
τους συλλέκτες.
-Η συνδεσμολογία των συλλεκτών γίνεται μετά
το σύστημα φιλτραρίσματος και τη πλήρωση του
νερού της πισίνας για την αποφυγή απωλειών.
- Ο ελεγκτής του συστήματος μετράει τη
θερμοκρασία του νερού της πισίνας. Αν
χρειάζεται θέρμανση, μετράει τη θερμοκρασία
του νερού στους συλλέκτες και αν είναι
μεγαλύτερη κατά μια θερμοκρασία ΔT, στέλνει το
νερό της κολ. δεξαμενής στους συλλέκτες μέσω
της τριόδου βάνας.
Ηλιακός κλιματισμός
Ο ηλιακός κλιματισμός αποτελεί μια νέα και αναπτυσσόμενη τεχνολογία, σε σύγκριση με
τους άλλους τομείς εφαρμογής της ηλιακής ενέργειας. Υψηλής απόδοσης ηλιακοί
συλλέκτες χρησιμοποιούνται για να τροφοδοτήσουν με ζεστό νερό ειδικούς ψύκτες
νερού οι οποίοι ψύχουν το νερό για διανομή στα κτήρια προς κλιματισμό-ψύξη.
Η χρήση της ηλιακής ενέργειας για τη λειτουργία συστημάτων κλιματισμού χώρων είναι
όμως πολύ ελκυστική, δεδομένου ότι η περίοδος που οι απαιτήσεις σε ψύξη ενός κτιρίου
είναι υψηλές (δηλαδή το καλοκαίρι) είναι και η περίοδος με την υψηλότερη διαθέσιμη
ηλιακή ακτινοβολία.
Η εφαρμογή των συστημάτων ηλιακού κλιματισμού ενδείκνυται κυρίως σε περιπτώσεις
κτιρίων με υψηλές και συνεχείς απαιτήσεις σε κλιματισμό (π.χ. ξενοδοχεία, νοσοκομεία,
αίθουσες αθλητικών κέντρων κλπ).
Ετήσια ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει σε οριζόντιο επίπεδο
σε ένα συλλέκτη στην περιοχή της Ευρώπης.

• Η Κύπρος διαθέτει πολύ υψηλό ηλιακό δυναμικό, με μέση ημερήσια
ηλιοφάνεια 9,8 με 14,5 ώρες.
• Η μέση ημερήσια τιμή της ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο
επίπεδο είναι 5.2 kWh/m2 (2.2 kWh/m2 τον μήνα Δεκέμβριο-8.12
kWh/m2 τον Ιούνιο).
• Η ολική ετήσια τιμή της ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο
είναι 1800 kWh/m2.

• Τα φωτοβολταϊκά συστήματα συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια που είναι
ανεξάντλητη, καθαρή και ευρέως διαθέσιμη στην χώρα μας και παράγουν
μια από τις πιο χρήσιμες μορφές ενέργειας ,την ηλεκτρική.
• Είναι φιλικά προς το περιβάλλον σε σχέση με την χρήση συμβατικών

καυσίμων καθώς αποφεύγονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που
προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και άλλων βλαβερών ρύπων
που απειλούν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.Πλεονεκτήματα ΦΒ συστημάτων
• Αποτελούν αξιόπιστη τεχνολογία παραγωγής
ηλεκτρισμού και έχουν σχετικά μεγάλη διάρκεια

ζωής (μεγαλύτερη από 25 χρόνια).
• Οι περισσότεροι κατασκευαστές δίνουν εγγυήσεις
ότι μετά από 25 χρόνια λειτουργίας η απόδοση
τους θα είναι ίση ή μεγαλύτερη από το 80-85%
της αρχικής απόδοσης.
• Η λειτουργία τους είναι αθόρυβη .
• Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση, ένας περιοδικός
έλεγχος των καλωδίων και ένας καθαρισμός των
επιφανειών τους είναι αρκετός για να
παραμείνουν σε αποδοτική κατάσταση για πολλά
χρόνια.
• Εύκολη εγκατάσταση.
• Μπορούν εύκολα να ανακυκλωθούν μετά το τέλος
της ωφέλιμης ζωής τους και τα κατασκευαστικά
υλικά τους (σιλικόνη, γυαλί, αλουμίνιο κ.τ.λ.) να
ξαναχρησιμοποιηθούν.Πλεονεκτήματα ΦΒ συστημάτων
• Η παραγωγή ηλεκτρισμού ενός φωτοβολταϊκού συστήματος ακολουθεί την
εποχιακή ζήτηση σε ηλεκτρισμό και έχουν μέγιστη παράγωγη την περίοδο οπού
υπάρχει μεγάλη ζήτηση (κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες)Χρήσεις ΦΒ συστημάτων

• Αρχικά τα ΦΒ συστήματα
χρησιμοποιούνταν σε διαστημικές
εφαρμογές λόγω του σχετικά μικρού τους

βάρους σε σχέση με την ισχύ τους
(100W/Kg).
• Αργότερα με την μείωση του κόστους τους
χρησιμοποιήθηκαν σε υπολογιστικές,
ρολόγια, ηλεκτροδότηση απομονωμένων
εγκαταστάσεων όπως φάροι, σταθμοί
τηλεπικοινωνίας, οδικό φωτισμό κ.τλ.
• Λόγω της συνεχούς αύξησης της απόδοσης
τους σε συνάρτηση με την μείωση του
κόστους τους και την ανάγκη για
προστασία του περιβάλλοντος αυξήθηκε
σημαντικά η χρήση τους τα τελευταία
χρόνια με αποκορύφωμα την δημιουργία
μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων
παγκοσμίως.Είδη ΦΒ πλαισίων
• Μονοκρυσταλλικά ΦΒ
 Είναι τα πιο αποδοτικά φωτοβολταϊκά
 Η κατασκευή τους όμως είναι πολύπλοκη και συνεπώς έχουν
υψηλό κόστος κατασκευής.
 Έχουν την καλύτερη σχέση απόδοσης/επιφάνειας.

• Πολυκρυσταλικά ΦΒ
 Η διαδικασία κατασκευής τους είναι απλούστερη και έχουν
χαμηλότερο κόστος αλλά και μικρότερη απόδοση από τα
μονοκρυσταλλικά ΦΒ.
• Άμορφά ΦΒ πλαίσια αποτελούνται από λεπτό στρώμα πυριτίου
που έχει τοποθετηθεί ομοιόμορφα σε μια συγκεκριμένη
επιφάνεια.
• Πλεονεκτήματα:
 Χαμηλό κόστος (λόγω μειωμένης χρήσης πυριτίου)
 Η απόδοση τους μειώνεται λιγότερο στις ψηλές θερμοκρασίες.
• Μειονεκτήματα:
 Eχουν την χαμηλότερη απόδοση
 Απαιτούν μεγαλύτερη επιφάνεια


Είδη ΦΒ πλαισίων
• Επιπρόσθετα διατίθενται και άλλα είδη ΦΒ τα Υβριδικά ΦΒ που συνδυάζουν τις πιο πάνω
τεχνολογίες με σκοπό την επίτευξη:
 αυξημένης απόδοσης (μέχρι και 18%)
 να παρέχουν αυξημένη απόδοση σε συγκεκριμένες συνθήκες π.χ. υψηλή απόδοση σε ψηλές
θερμοκρασίες, διαχεόμενη ακτινοβολία (συννεφιά).
• Είναι πιο ακριβά από τις άλλες τεχνολογίες


Είδη ΦΒ πλαισίων
ΕΙΔΟΣ ΦΒ ΑΠΟΔΟΣΗ Απαιτούμενη
επιφάνεια ανά
KWp
Χρόνος ζωής Ετήσια
παραγωγή ανά
KWp
Μονοκρυσταλλικά 14-17% 7-8 m² >25 χρόνια 1500-1700 kWh
Πολυκρυσταλλικά 11-15% 8-10 m² >25 χρόνια 1500-1600 kWh
Άμορφα 6-8% 10-20 m² 8-20χρόνια 1500 kWh
Υβριδικά 16 - 18% 6-7 m² >25 χρόνια 1500-1700 kWh


Παραγωγή ενός Φωτοβολταϊκου πλαισίου Όπως διαφαίνεται στα πιο πάνω διαγράμματα η μεγαλύτερη παραγωγή ενός
φωτοβολταϊκού συστήματος στην  γίνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
 Παρόλα αυτά ένα ΦΒ σύστημα παρουσιάζει και την χαμηλότερη απόδοση του κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας των ΦΒ πλαισίων και
του inverter.
 Η μεγάλη παραγωγή τους θερινούς μήνες οφείλεται στην μεγαλύτερη ένταση της ηλιακής
ακτινοβολίας καθώς και στην μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας (ηλιοφάνεια) την
συγκεκριμένη περίοδο. Δηλαδή τα ΦΒ παράγουν με χαμηλότερη απόδοση αλλά για
περισσότερο χρόνο.
Παράγοντές που επηρεάζουν την απόδοση ενός ΦΒ πλαισίου
(Απώλειες ενέργειας σε ένα Φωτοβολταϊκό πλαίσιο)
Γήρανση
• Η απόδοση ενός ΦΒ στοιχείου μειώνεται σταδιακά με το πέρασμα του χρόνου,
λόγω της αλλοίωσης των υλικών κατασκευής του.
• Παρόλα αυτά οι πλείστοι κατασκευαστές προσφέρουν εγγυήσεις που καθορίζουν
το μέγιστο ποσοστό μείωσης της απόδοσης των ΦΒ πλαισίων τους, μετά από 20 ή
25 χρόνια λειτουργίας,
• Πιο συχνή εγγύηση είναι ότι η απόδοση ενός ΦΒ πλαισίου θα είναι ίση
τουλάχιστον με το 85% της αρχικής απόδοσης του μετά από 25 χρόνια
λειτουργίας
Σκίαση των πλαισίων
• Η σκίαση επηρεάζει σημαντικά την απόδοση των ΦΒ πλαισίων, ακόμα και μια
μικρή σκίαση μπορεί να μειώσει την απόδοση του συστήματος έως και 80%.
• Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του χώρου εγκατάστασης των ΦΒ
πλαισίων και στον τρόπο τοποθέτησης τους, έτσι ώστε να αποφεύγεται
οποιαδήποτε σκίαση, κυρίως κατά τις ώρες 9.00 π.μ. με 3.00 μ.μ. Ανεπιθύμητη
σκίαση μπορούμε να έχουμε από γειτονικά κτίρια, δέντρα, περιτοιχίσματα,
αντένες κ.τ.λ. αλλά και από την μπροστινή σειρά ΦΒ πλαισίων όταν τα πλαίσια
τοποθετηθούν σε οριζόντιο επίπεδο σε παράλληλες σειρές.

Παράγοντές που επηρεάζουν την απόδοση ενός ΦΒ πλαισίου
(Απώλειες ενέργειας σε ένα Φωτοβολταϊκό πλαίσιο)
Αύξηση της θερμοκρασίας
• Η αύξηση της θερμοκρασίας των ΦΒ πλαισίων αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα
μείωσης της απόδοσης του συστήματος.
• Στις τεχνικές προδιαγραφές των ΦΒ πλαισίων, η απόδοση τους δίνεται σε
θερμοκρασία 25 °C (standard test conditions)
• Η μείωση αύτη καθορίζεται από τον συντελεστή θερμοκρασίας των ΦΒ πλαισίων
που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε κατασκευαστή. Σύμφωνα με
τον οποίο στα περισσότερα πλαίσια η απόδοση τους μειώνεται γύρω στα 0.4-0.45%,
από την κανονική τιμή, για κάθε 1°C αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από τους 25
°C.
Ρύπανση της επιφάνειας των πλαισίων
• Η ύπαρξη σκόνης, φύλλων, απορριμμάτων πουλιών και άλλων ακαθαρσιών στην
επιφάνεια ενός ΦΒ πλαισίου προκαλεί ορισμένη μείωση στην απόδοση του γι΄ αυτό
χρειάζεται ένας περιοδικός καθαρισμός της επιφάνειας των πλαισίων.


Προσανατολισμός και κλίση των ΦΒ πλαισίων

• Η σωστή τοποθέτηση και προσανατολισμός των ΦΒ πλαισίων επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την
παραγωγή τους.
• Στο βόρειο ημισφαίριο τα ΦΒ πλαίσια τοποθετούνται προς τον νότο (απόκλιση 0°)
• Η κλίση των ΦΒ πλαισίων πρέπει να είναι τέτοια έτσι ώστε η επιφάνεια των πλαισίων να είναι κάθετη
προς την κατεύθυνση της ηλιακής ακτινοβολίας , για να δέχεται την μέγιστη ηλιακή ακτινοβολία. Λόγο
της συνεχής μετακίνησης του ήλιου κατά την διάρκεια της μέρας αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί με την
χρήση μηχανισμών αυτόματης περιστροφής των πλαισίων (solar tracker) , που όμως αυξάνουν σημαντικά
το συνολικό κόστος του συστήματός.
• Λόγω της μεταβολής της θέσης του ήλιου κατά την διάρκεια του έτους η γωνία κλίσης για την οποία τα
πλαίσια έχουν μέγιστη απόδοση διαφέρει από εποχή σε εποχή. Με τη χρήση ειδικών βάσεων στήριξης
των πλαισίων η κλίση τους μπορεί να μεταβάλλεται ανά εποχή έτσι ώστε να αυξάνεται η συνολική
ετήσια παραγωγή τους με μικρή αύξηση του αρχικού κόστους του συστήματός.
• Η ιδανική γωνία κλίσης των ακίνητων ΦΒ πλαισίων εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος του τόπου
εγκατάστασης και την επιθυμητή περίοδο λειτουργίας του συστήματος.
• Στην Κύπρο ένα φωτοβολταϊκό σύστημα με ακίνητα πλαίσια για να μπορεί να έχει την μέγιστη δυνατή
απόδοση θα πρέπει να τοποθετηθούν τα πλαίσια με νότιο προσανατολισμό (0° απόκλιση από το νότο)
και με κλίση 27° σε χώρο που δεν σκιάζεται καθ όλη την διάρκεια της ημέρας.
• Στις περιπτώσεις όπου τα πλαίσια τοποθετούνται σε κεκλιμένη επιφάνεια (π.χ. οροφή κτιρίου με
κεραμίδια) τα πλαίσια υποχρεωτικά ακολουθούν την κλίση της επιφάνειας .
• Όταν η θέση και η κλίση μίας οροφής δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση των πλαισίων προς τον νότο και με
την ιδανική κλίση τότε τα ΦΒ πλαίσια μπορούν να τοποθετηθούν με κλίση 15° με 45° και με απόκλιση
από το νότο -35˚ έως + 35˚, και να έχουν ικανοποιητική απόδοση.

Απαιτούμενη επιφάνεια για εγκατάσταση
ΦΒ συστήματος

Απαιτούμενη επιφάνεια για κάθε εγκατεστημένο kW
• Εγκατάσταση σε κεκλιμένη οροφή
Ενδεικτικά χρειάζονται γύρω στα 8-10 τ.μ. για κάθε εγκατεστημένο kWp
• Εγκατάσταση σε επίπεδη οροφή
 Ενδεικτικά απαιτούνται γύρω και 16-20 τ.μ. ανά kW, όταν τα πλαίσια τοποθετηθούν σε
επίπεδη οροφή ή σε οικόπεδο. Αυτό οφείλεται στο ότι όταν τα πλαίσια τοποθετηθούν σε
οριζόντιες σειρές σε επίπεδη επιφάνεια πρέπει να υπάρχει αρκετός κενός χώρος μεταξύ
τους ώστε η μια σειρά να μην σκιάζεται από αυτή που βρίσκεται μπροστά της και για να
μπορεί να γίνεται έλεγχος των καλωδίων και καθαρισμός των πλαισίων.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ


Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορούν να αξιοποιηθούν τα Φωτοβολταϊκα:
1. Ενωμένα με το δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού της Αρχή
Ηλεκτρισμού (ΑΗΚ) : Το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα από τα ΦΒ
διοχετεύεται στο δίκτυο.
2. Αυτόνομα συστήματα : Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται
σε συσσωρευτές (μπαταρίες) και καταναλώνεται αργότερα για τις
ανάγκες του παραγωγού.
ΦΒ ενωμένο με το δίχτυο Αυτόνομο ΦΒ σύστημα


ΦΒ συστήματα ενωμένα με το δίχτυο


• Σε αύτη την περίπτωση η παραγόμενη ηλεκτρική
ενέργεια από το ΦΒ σύστημα διοχετεύεται στο δίκτυο
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
• Η παραγόμενη ενέργεια πώλειται στην ΑΗΚ με
επιδότηση δηλαδή σε ψηλότερη τιμή από ότι την
αγοράζει ο καταναλωτής από την ΑΗΚ.


Κύρια μέρη ενωμένου ΦΒ συστήματος• Φωτοβολταϊκά πλαίσια: μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε
συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα.

• Αντιστροφέας (inverter): μετατρέπει το συνεχές ρεύμα(DC) που
παράγεται από τα ΦΒ πλαίσια σε εναλλασσόμενο(AC) για να μπορεί να
τροφοδοτηθεί στο δίχτυο.
• Μετρητής για την καταμέτρηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας
που διοχετεύεται στο δίχτυο.Αυτόνομα ΦΒ συστήματα


• Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε συσσωρευτές (μπαταρίες) και
καταναλώνεται αργότερα για τις ανάγκες του παραγωγού.
• Το συνολικό κόστος του συστήματος είναι αυξημένο λόγω του επιπλέον κόστους των
μπαταριών.
• Επιπλέον κόστος συντήρησης και αναγκαστική αντικατάσταση των μπαταριών όταν
εξασθενήσουν, μετά από 8-10 χρόνια λειτουργίας.
• Η χρήση αυτόνομων συστημάτων συστήνεται μόνο σε περιοχές που είναι απομακρυσμένες
από το δίκτυο της ΑΗΚ, όπου το κόστος σύνδεσης με το δίκτυο είναι αρκετά υψηλό. (σε
εξοχικά, γεωργικές αποθήκες, σταθμούς τηλεπικοινωνιών, για άντληση νερού, κότερα,
καντίνες κ.τ.λ).


Κύρια μέρη αυτόνομου ΦΒ συστήματος

• Φωτοβολταϊκά πλαίσια:
μετατρέπουν την ηλιακή
ακτινοβολία σε συνεχές ηλεκτρικό
ρεύμα
• Ρυθμιστής φόρτισης για ρύθμιση
της φόρτισης των μπαταριών.
• Μπαταρίες: για την αποθήκευση
της παραγόμενης ενέργειας για να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αργότερα για τις ανάγκες του
υποστατικού.
• Αντιστροφέας (inverter):
μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα(DC) που
παράγεται από τα ΦΒ πλαίσια σε
εναλλασσόμενο(AC) για να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία
συσκευών εναλλασσόμενης τάσης.Υβριδικος συλλεκτης για  παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ζεστού νερού
   PVT υβριδικος συλλεκτης 250 Wp
530 euro

Να και ο Βενιαμίν της σειράς 120 λίτρα !! ΜΠΟΙΛΕΡ με διπλή επιυαλωση και επιλεκτικό καθρέπτη full plate titanium και βάση βαρέως τύπου


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δε φέρουν ευθύνη για σχόλια των αναγνωστών.
Σεμνα και ταπεινα παρακαλω και στη μητρική σας γλώσσα για να μεταφράζονται

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.