ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΤΟΥΜΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

 • Ατομικές μονάδες πετρελαίου compact κατασκευασμένες από χαλύβδινο έλασμα ευρωπαϊκών
προδιαγραφών και σύμφωνα με τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου Ε.Κ.
και ικανοποιεί τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας: 94/42/Ε.Ο.Κ.
• Οι ατομικές μονάδες πετρελαίου Euroenergy είναι κατασκευασμένες με βρεχόμενο θάλαμο
και φλογοαυλούς (τούμπα) διαμέτρου Φ60.
• Η compact 25 διαθέτει 8 τούμπα και η compact 35 διαθέτει 12 τούμπα.
Οι μονάδες περιλαμβάνουν:


COMPACT 25
• Κάθετο λέβητα με τούμπα
• Πίνακα οργάνων
• Κυκλοφορητή "DAB" VA35/180 1"
• Δοχείο διαστολής 12LT

COMPACT 35
• Κάθετο λέβητα με τούμπα
• Πίνακα οργάνων
• Κυκλοφορητή "DAB" VA55/180 1"
• Δοχείο διαστολής 18LTΣχόλια