Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Τι είναι η ηλιακή φωτοβολταϊκή εγκατάσταση;Πώς να σχεδιάσετε PV Ηλιακό Σύστημα

Ηλιακό φωτοβολταϊκό σύστημα ή Σύστημα ηλιακής ενέργειας είναι ένα από τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκά για να μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται μπορεί να αποθηκεύεται ή χρησιμοποιηται άμεσα, η να τροφοδοτεί πίσω στην γραμμή πλέγματος ή σε συνδυασμό με μία ή περισσότερες άλλες γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος ή περισσότερες ανανεώσιμες πηγες ενέργειας. Η ηλιακή φωτοβολταϊκή εγκατάσταση είναι πολύ αξιόπιστη και καθαρή πηγή ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να ταιριάζουν σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως η κατοικία, βιομηχανία, γεωργία, κτηνοτροφία, κ.λπ.Σημαντικά εξαρτήματα του συστήματος

Ηλιακή φωτοβολταϊκή εγκατάσταση περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία που θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με τον τύπο του συστήματος, θέση της τοποθεσίας και τις εφαρμογές σας. Τα βασικά συστατικά για την ηλιακή φωτοβολταϊκή εγκατάσταση είναι η ηλιακή ρυθμιστή φόρτισης, μετατροπέα, συστοιχία μπαταριών, βοηθητικές πηγές ενέργειας και των φορτίων (συσκευές).
  •   φωτοβολταϊκών - μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια DC.
  •   Ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης - ρυθμίζει την τάση και το ρεύμα που προέρχεται από το PV πάνελ θα
      μπαταρίας και αποτρέπει την υπερφόρτιση της μπαταρίας και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
  •   Inverter - μετατρέπει DC εξόδου των φωτοβολταϊκών πάνελ ή ανεμογεννητριών σε ένα καθαρό εναλλασσόμενο ρεύμα AC για
      συσκευές ή ανατροφοδοτούν γραμμή πλέγματος.
  •   μπαταρίας - αποθηκεύει την ενέργεια για τον εφοδιασμό σε ηλεκτρική συσκευές όταν υπάρχει ζήτηση.
  •   Load - είναι ηλεκτρικές συσκευές που συνδέονται με το ηλιακό σύστημα PV όπως φώτα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, υπολογιστής,
      ψυγείο, κλπ.
  •   Βοηθητικές πηγές ενέργειας - είναι η γεννήτρια πετρελαίου ή άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.Διαστασιολόγηση Solar PV σύστημα

1. Καθορίστε τις απαιτήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Το πρώτο βήμα στο σχεδιασμό ενός ηλιακού φωτοβολταϊκού συστήματος είναι να μάθεις τη συνολική δύναμη και την κατανάλωση ενέργειας όλων των φορτίων που πρέπει να παρέχονται από το ηλιακό σύστημα φωτοβολταϊκής εγκατάστασης ως εξής:
     1.1 Υπολογισμός του συνολικού Watt-ώρες την ημέρα για κάθε συσκευή που χρησιμοποιείται.
           Προσθέστε τα Watt-ώρες που απαιτούνται για όλες τις συσκευές μαζί για να πάρει το σύνολο των Watt-ώρες ανά ημέρα, η οποία
           θα πρέπει να παραδοθεί στις συσκευές. 1.2 Υπολογίστε την ολική Watt-ώρες ανά ημέρα που απαιτείται από τα φωτοβολταϊκά.             Πολλαπλασιάστε το σύνολο των συσκευών Watt-ώρες την ημέρα φορές 1.3 (η ενέργεια που χάνεται στο σύστημα) για να πάρει             το σύνολο των Watt-ώρες ανά ημέρα, η οποία θα πρέπει να παρέχονται από τους πίνακες.

    


2. Μέγεθος τα φωτοβολταϊκά
Διαφορετικό μέγεθος των φωτοβολταϊκών μονάδων θα παράγει διαφορετικό ποσό της εξουσίας. Για να μάθετε το μέγεθος των φωτοβολταϊκών, η συνολική watt αιχμής που παράγεται ανάγκες. Η watt αιχμής (Wp) που παράγεται εξαρτάται από το μέγεθος της φωτοβολταϊκής μονάδας και το κλίμα της θέση της τοποθεσίας. Πρέπει να εξετάσουμε "γενιά πάνελ παράγοντας" που είναι διαφορετική σε κάθε θέση της τοποθεσίας. Για την Ταϊλάνδη, ο συντελεστής παραγωγής πάνελ είναι 3,43. Για τον προσδιορισμό του μεγέθους των φωτοβολταϊκών μονάδων, υπολογίστε ως ακολούθως:
     2.1 Υπολογίστε το συνολικό βαθμολογία Watt αιχμής που απαιτούνται για φωτοβολταϊκές μονάδες
           Χωρίστε τις Watt-ώρες την ημέρα που απαιτούνται από τις φωτοβολταϊκές μονάδες (από το σημείο 1.2) με 3,43 για να πάρει   
           τη συνολική βαθμολογία Watt αιχμής που απαιτούνται για τα φωτοβολταϊκά που απαιτούνται για τη λειτουργία των συσκευών .

     2.2 Υπολογίστε τον αριθμό των φωτοβολταϊκών πάνελ για το σύστημα
           Διαιρέστε την απάντηση που λαμβάνεται στο σημείο 2.1 από την ονομαστική ισχύ Watt αιχμής των φωτοβολταϊκών μονάδων που διατίθενται
           για εσάς. Αύξηση οποιοδήποτε κλασματικό μέρος του αποτελέσματος στον επόμενο υψηλότερο πλήρη αριθμό και αυτός θα είναι ο
           αριθμός των ΦΒ στοιχείων που απαιτούνται.

Αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι ο ελάχιστος αριθμός των φωτοβολταϊκών πάνελ. Εάν έχουν εγκατασταθεί περισσότερες φωτοβολταϊκές μονάδες, το σύστημα θα εκτελέσει καλύτερα και διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα βελτιωθεί. Εάν οι λιγότερες χρησιμοποιούμενες φωτοβολταϊκές μονάδες, το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει καθόλου κατά τη διάρκεια θολό περιόδους και διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί.


3. Μέγεθος Inverter
Ένας μετατροπέας χρησιμοποιείται στο σύστημα, όπου απαιτείται AC ισχύς εξόδου. Η βαθμολογία εισόδου του μετατροπέα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τη συνολική watt των συσκευών. Ο μετατροπέας πρέπει να έχουν την ίδια ονομαστική τάση με τη μπαταρία σας.
Για αυτόνομα συστήματα, ο μετατροπέας πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο για να χειριστεί το συνολικό ποσό των Watts που θα χρησιμοποιήσετε σε ένα χρόνο. Το μέγεθος του μετατροπέα θα πρέπει να είναι 25-30% μεγαλύτερη από ό, τι συνολικά Watts συσκευών. Στην περίπτωση του τύπου της συσκευής είναι
κινητήρα ή του συμπιεστή, τότε το μέγεθος του μετατροπέα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 φορές τη χωρητικότητα των εν λόγω συσκευών και πρέπει να προστεθεί για την ικανότητα του μετατροπέα για να χειριστεί κύμα ρεύμα κατά την εκκίνηση.
Για τα συστήματα ισοπαλία στο δίκτυο ή συστήματα συνδεδεμένα με το δίκτυο, η βαθμολογία εισόδου του μετατροπέα πρέπει να είναι ίδια με βαθμολογία φωτοβολταϊκής γεννήτριας για να επιτρέπουν την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία.


4. Μέγεθος μπαταρίας
Ο τύπος της μπαταρίας συνιστάται για χρήση στον τομέα της ηλιακής φωτοβολταϊκής εγκατάστασης είναι βαθιά μπαταρία του κύκλου. Βαθιά μπαταρία κύκλος έχει σχεδιαστεί ειδικά για να απορρίπτονται σε χαμηλό επίπεδο ενέργειας και την ταχεία επαναφόρτιση ή κύκλο φορτιστεί και να αποφορτιστεί μέρα με τη μέρα για πολλά χρόνια. Η μπαταρία θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη για να αποθηκεύσει αρκετή ενέργεια για να λειτουργήσουν τις συσκευές το βράδυ και συννεφιασμένες ημέρες. Για να μάθετε το μέγεθος της μπαταρίας, υπολογίστε ως ακολούθως:
     4.1 Υπολογισμός του συνολικού Watt-ώρες ανά ημέρα χρησιμοποιείται από συσκευές.
     4.2 Χωρίστε τις Watt-ώρες ανά ημέρα χρησιμοποιείται από 0,85 για την απώλεια της μπαταρίας.
     4.3 Divide η απάντηση που λαμβάνεται στο σημείο 4.2 με 0.6 για το βάθος της απαλλαγής.
     4.4 Divide η απάντηση που λαμβάνεται στο σημείο 4.3 από την ονομαστική τάση της μπαταρίας.
     4.5 Πολλαπλασιασμός η απάντηση που λαμβάνεται στο σημείο 4.4 με τις ημέρες της αυτονομίας (ο αριθμός των ημερών που
           χρειάζεται το σύστημα για να λειτουργήσει όταν δεν υπάρχει παράγεται από φωτοβολταϊκά ισχύος) για να πάρει την απαιτούμενη
           ικανότητα Ampere-ώρα μπαταρία βαθιά κύκλου.

Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah) = Σύνολο Watt-ώρες ανά ημέρα χρησιμοποιείται από συσκευές x Ημέρες αυτονομίας (0,85 x 0,6 x ονομαστική τάση της μπαταρίας)


5. Ηλιακή χρέωση μεγέθους ελεγκτή
Η ηλιακή ελεγκτή χρέωση είναι συνήθως ονομαστική εναντίον έντασης και τάσης ικανότητες. Επιλέξτε το ηλιακό ρυθμιστή φορτίου για να ταιριάζει με την τάση της φωτοβολταϊκής γεννήτριας και των μπαταριών και, στη συνέχεια, προσδιορίζουν το είδος των ηλιακών ρυθμιστή φορτίου είναι σωστό για την αίτησή σας. Βεβαιωθείτε ότι η ηλιακή ρυθμιστής φόρτισης έχει αρκετή χωρητικότητα για να χειριστεί το ρεύμα από φωτοβολταϊκή γεννήτρια.
Για το ρυθμιστή φορτίου σειρά τύπου, το μέγεθος του ελεγκτή εξαρτάται από το συνολικό ρεύμα εισόδου που παραδίδεται στον ελεγκτή και επίσης εξαρτάται από τη διαμόρφωση φωτοβολταϊκών πάνελ (σειρά ή παράλληλη διάταξη).
Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, η διαστασιολόγηση των ηλιακών ρυθμιστή φόρτισης είναι να λάβει το ρεύμα βραχυκυκλώματος (Isc) της φωτοβολταϊκής γεννήτριας, και το πολλαπλασιάζουμε με 1,3
Ηλιακή χρέωση Βαθμολογία ελεγκτή = Σύνολο ρεύμα βραχυκύκλωσης της φωτοβολταϊκής γεννήτριας x 1.3
Παρατήρηση : Για την χρέωση MPPT ελεγκτή μεγέθους θα είναι διαφορετική. (Βλ. Βασικά στοιχεία του MPPT Charge Controlle r)

Παράδειγμα: Ένα σπίτι έχει την ακόλουθη χρήση ηλεκτρικών συσκευών:

Ένας 18 Watt λαμπτήρας φθορισμού με ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο που χρησιμοποιείται 4 ώρες την ημέρα.
Ένα 60 Watt ανεμιστήρα που χρησιμοποιείται για 2 ώρες την ημέρα.
Ένα 75 Watt ψυγείο που λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα με συμπιεστή τρέξει 12 ώρες και από 12 ώρες.
Το σύστημα θα τροφοδοτείται με 12 Vdc, 110 Wp φωτοβολταϊκή μονάδα.

1. Καθορίστε τις απαιτήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας


Η συνολική χρήση της συσκευής = (18 W x 4 ώρες) + (60 W x 2 ώρες) + (75 W x 24 x 0,5 ώρες)
                = 1.092 Wh / ημέρα
Σύνολο φωτοβολταϊκά ενέργεια που απαιτείται              = 1.092 x 1.3
                = 1,419.6 Wh / ημέρα.

2. Μέγεθος του πάνελ φωτοβολταϊκών

2.1 Συνολικό Wp της ικανότητας πάνελ φωτοβολταϊκών
      απαιτούνται                = 1,419.6 / 3.4
                = 413,9 Wp
2.2 Αριθμός των φωτοβολταϊκών πάνελ που απαιτούνται           = 413,9 / 110
                = 3.76 μονάδες
                                                               
          Πραγματική απαίτηση = 4 μονάδες           Έτσι το σύστημα αυτό θα πρέπει να τροφοδοτείται από τουλάχιστον 4 μονάδες από 110 Wp φωτοβολταϊκής μονάδας.

3. Inverter μέγεθος
    Σύνολο Watt όλων των συσκευών = 18 + 60 + 75 = 153 W
    Για λόγους ασφαλείας, ο μετατροπέας θα πρέπει να θεωρείται 25-30% μεγαλύτερο μέγεθος.     Το μέγεθος του μετατροπέα πρέπει να είναι περίπου 190 W ή μεγαλύτερη.

4. Μπαταρία μεγέθους
    Σύνολο συσκευές χρησιμοποιούν = (18 W x 4 ώρες) + (60 W x 2 ώρες) + (75 W x 12 ώρες)
    Ονομαστική τάση συσσωρευτή = 12 V
    Ημέρες αυτονομίας = 3 ημέρες

    Η χωρητικότητα της μπαταρίας = [(18 W x 4 ώρες) + (60 W x 2 ώρες) + (75 W x 12 ωρών)] x 3
                                                (0,85 x 0,6 x 12)
    Σύνολο Αμπέρ-ώρες που απαιτούνται 535.29 Ah     Έτσι, η μπαταρία θα πρέπει να έχει 12 V 600 Ah για 3 ημέρες αυτονομία.

5. Ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης μέγεθος
    προδιαγραφές φωτοβολταϊκών
    Pm = 110 Wp
    Vm = 16,7 Vdc
    Im = 6.6
    Voc = 20,7 A
    Isc = 7,5 A

    Solar χρέωση Βαθμολογία ελεγκτή = (4 χορδές x 7,5 A) x 1,3 = 39 A     Έτσι, το ηλιακό φορτίο ελεγκτής πρέπει να έχει 40 A στα 12 V ή μεγαλύτερη.
πηγη

Βασικά στοιχεία της Solar Cell
 
Η ηλιακή ενέργεια είναι η απόλυτη πηγή ενέργειας, η οποία είναι φυσικά αναπληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, για το λόγο αυτό ονομάζεται « ανανεώσιμες πηγές ενέργειας »ή« βιώσιμη ενέργεια πηγή ". Για να λάβουν τα πλεονεκτήματα της ηλιακής ενέργειας, η ποικιλία των τεχνολογιών χρησιμοποιείται για συγκεκαλυμμένη ηλιακή ενέργεια σε θερμότητα και ηλεκτρισμό. Η χρήση της ηλιακής ενέργειας συνεπάγεται « εξοικονόμηση ενέργειας », επειδή είναι ο τρόπος για να χρησιμοποιήσετε την πηγή ενέργειας που προέρχεται από τη φύση και το χρησιμοποιεί πιο σοφά και αποτελεσματικά. Αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνει ηλιακών κυττάρων, η οποία περιγράφεται ως εξής:

Τι είναι η Solar Cell;
Ηλιακών κυττάρων ή φωτοβολταϊκά (PV) κύτταρο είναι μια συσκευή που αποτελείται από υλικά ημιαγωγών όπως πυρίτιο, αρσενικούχο γάλλιο και τελλουριούχο κάδμιο, κλπ. που μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια. Όταν τα ηλιακά κύτταρα απορροφούν το φως του ήλιου, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια και οπές που δημιουργούνται σε θετική / αρνητική κόμβους. Εάν οι θετικές και αρνητικές συνδέσεις των ηλιακών κυττάρων συνδέονται σε DC ηλεκτρικό εξοπλισμό, παραδίδεται ρεύμα για τη λειτουργία του ηλεκτρικού εξοπλισμού.   


Είδη ηλιακών κυψελών
Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι κυττάρων που ταξινομούνται από την τεχνολογία κατασκευής του και του ημιαγωγού.

Ενιαία κρυσταλλικού πυριτίου
PV Module
Άμορφου πυριτίουPV Module

Πολυκρυσταλλικά Silicon
PV Module


1.
Κρυσταλλικού πυριτίου PV Module: Δύο τύποι του κρυσταλλικού πυριτίου (c-Si) που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των φωτοβολταϊκών μονάδων? ενιαία κρυσταλλικού πυριτίου ή γνωστή ως μονοκρυσταλλικό πυρίτιο και πολυ-κρυσταλλικού πυριτίου, που ονομάζεται επίσης πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Η φωτοβολταϊκή μονάδα πολυκρυσταλλικού πυριτίου έχει χαμηλότερη απόδοση μετατροπής από ενιαία μονάδα φωτοβολταϊκών κρυσταλλικού πυριτίου αλλά και τα δύο έχουν υψηλή απόδοση μετατροπής που κατά μέσο όρο περίπου 10-12%.
2.
Άμορφου πυριτίου PV Module: άμορφο πυρίτιο (a-Si) φωτοβολταϊκών ή thin-film φωτοβολταϊκών πυριτίου απορροφά το φως πιο αποτελεσματικά από ότι η κρυσταλλική φωτοβολταϊκή μονάδα πυριτίου, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει πιο λεπτή. Ταιριάζει για όλες τις εφαρμογές υψηλής απόδοσης που δεν απαιτείται και το χαμηλό κόστος είναι σημαντικό. Η τυπική απόδοση του άμορφου πυριτίου φωτοβολταϊκών είναι περίπου 6%.
3.
Hybrid Silicon PV Ενότητα: Ένας συνδυασμός της ενιαίας κρυσταλλικού πυριτίου περιβάλλεται από λεπτές στρώσεις άμορφου πυριτίου παρέχει εξαιρετική ευαισθησία σε χαμηλότερα επίπεδα φωτός ή έμμεσο φως. Η φωτοβολταϊκή μονάδα Hybrid πυριτίου έχει υψηλότερο επίπεδο απόδοσης μετατροπής περίπου 17%.
Ηλιακή δομή των κυττάρων
Το πιο υλικό ημιαγωγών χρησιμοποιούν επί του παρόντος για την παραγωγή ηλιακών κυττάρων είναι το πυρίτιο, το οποίο έχει κάποια πλεονεκτήματα, όπως? μπορεί να βρεθεί εύκολα στη φύση, δεν ρυπαίνει, δεν βλάπτουν το περιβάλλον και μπορεί να λιώσει εύκολα, ο χειρισμός και διαμορφώνεται σε μονοκρυσταλλικού πυριτίου μορφή, κλπ. Η συνήθως ηλιακό κύτταρο έχει διαμορφωθεί ως επαφή pn μεγάλης επιφάνειας κατασκευασμένα από πυρίτιο .

Πώς λειτουργεί το ηλιακό κύτταρο;
  


  
Όταν το φως του ήλιου χτυπά το ηλιακό κύτταρο επιφάνεια, το κύτταρο δημιουργεί φορέα φορτίου, όπως τα ηλεκτρόνια και οπές. Η εσωτερική πεδίο που παράγεται από διασταύρωση διαχωρίζει μερικά από τα θετικά φορτία (τρύπες) από αρνητικά φορτία (ηλεκτρόνια). Οι οπές σάρωσε σε θετική ή ρ-στοιβάδα και τα ηλεκτρόνια σάρωσε σε αρνητική ή Ν-στιβάδα. Όταν ένα κύκλωμα που γίνεται, ελεύθερα ηλεκτρόνια πρέπει να περάσει μέσα από το φορτίο να ανασυνδυάζεται με θετικές οπές? ρεύμα μπορεί να παράγεται από τα κύτταρα υπό φωτισμό.

Οι επιμέρους ηλιακά κύτταρα συνδέονται μεταξύ τους για να κάνουν μια λειτουργική μονάδα (που ονομάζεται « ηλιακή μονάδα »ή« φωτοβολταϊκή μονάδα ») για να αυξηθεί η τρέχουσα και οι μονάδες είναι συνδεδεμένες σε σειρά (που ονομάζεται« ηλιακή σειρά »ή« συστοιχία φωτοβολταϊκών »). Ανάλογα με την τρέχουσα ή την τάση απαίτηση, οι ηλιακές συστοιχίες συνδέονται σε μια ποικιλία τρόπων:
Εάν οι ηλιακές συστοιχίες συνδεθούν παράλληλα, το ρεύμα εξόδου θα αυξηθεί.
Εάν οι ηλιακές συστοιχίες συνδέονται σε σειρά, η τάση εξόδου θα αυξηθεί.

Ηλιακό σύστημα PV
ηλιακά κύτταρα παράγουν συνεχές ρεύμα (DC), με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται μόνο για συνεχή εξοπλισμό. Αν το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) είναι απαραίτητη για τους AC εξοπλισμό ή εφεδρική ενέργεια είναι απαραίτητη, ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα απαιτούν άλλα στοιχεία πέραν των ηλιακών συλλεκτών. Αυτά τα συστατικά στοιχεία ειδικά σχεδιασμένα για να ενταχθούν στην ηλιακή φωτοβολταϊκή εγκατάσταση , δηλαδή ότι είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή των προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας και ένα ή περισσότερα από τα συστατικά μπορούν να περιλαμβάνονται, ανάλογα με το είδος της εφαρμογής . Τα συστατικά του ηλιακού φωτοβολταϊκού συστήματος είναι
  


1.
Η ηλιακή μονάδα είναι το βασικό συστατικό κάθε ηλιακό φωτοβολταϊκό σύστημα που μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια DC.
2.
Ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης ρυθμίζει την τάση και ένταση ρεύματος από φωτοβολταϊκές συστοιχίες, φορτίζει την μπαταρία, αποτρέπει την μπαταρία από υπερφόρτιση και εκτελεί επίσης ελέγχονται για τις απορρίψεις.
3.
Μπαταρία καταστήματα ρεύμα της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει από τις φωτοβολταϊκές συστοιχίες για χρήση όταν το ηλιακό φως δεν είναι ορατό, τις νυχτερινές ώρες ή για άλλους σκοπούς.
4.
Inverter είναι ένα κρίσιμο συστατικό του κάθε ηλιακό φωτοβολταϊκό σύστημα που μετατρέπει το συνεχές ισχύς των ηλιακών συστοιχιών σε AC AC για συσκευές.
5.
Αντικεραυνική προστασία αποτρέπει ηλεκτρικές συσκευές από ζημιές που προκαλούνται από κεραυνούς ή επαγωγή κύμα υψηλής τάσης. Είναι απαραίτητο για το μεγάλο μέγεθος και την κρίσιμη φωτοβολταϊκών ηλιακών συστημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν την αποτελεσματική γείωση.

Ηλιακή πλεονεκτήματα κυττάρων
Ηλιακών κυττάρων ή ηλιακών κυττάρων παράγει καθαρό με μη ρυπογόνου πηγής ενέργειας της ηλεκτρικής ενέργειας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιεί καύσιμα εκτός από το φως του ήλιου, εκπέμπει καθόλου απόβλητα, χωρίς καύση, και κανένα κινούμενο μέρος, όταν λειτουργεί. Μειώνει τη συλλογή των αερίων, όπως το μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, του αζώτου και υδρογονανθράκων, κλπ., τα οποία παράγονται από τα καύσιμα, άνθρακα και ορυκτών καυσίμων καύση σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενέργειας στο περιβάλλον, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την υπερθέρμανση του πλανήτη, η όξινη βροχή και η ρύπανση του αέρα, κλπ. Είναι εύκολο στην εγκατάσταση και μεταφερόμενο. Με την σπονδυλωτή χαρακτηριστικό, μπορεί να κατασκευαστεί οποιαδήποτε μεγέθη, όπως απαιτείται. Επιπλέον, απαιτεί ελάχιστη συντήρηση και έχει μακρά διάρκεια ζωής (πάνω από 30 ετών) και σταθερή απόδοση.

Ηλιακές εφαρμογές των κυττάρων
                Σπίτι      Εσωτερική και εξωτερική σύστημα φωτισμού, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό ανοιχτήρι πύλη, σύστημα ασφαλείας, ανεμιστήρα, αντλία νερού, φίλτρο νερού και φως έκτακτης ανάγκης, κλπ.

                Σύστημα φωτισμού        Φωτισμός Στάση λεωφορείου, φωτισμός τηλεφωνικούς θαλάμους, πινακίδα φωτισμός, φωτισμός πάρκινγκ, εσωτερική και εξωτερική φωτισμού και φωτισμού των δρόμων, κλπ.   
                Άντληση νερού Κατανάλωση, κοινής ωφελείας, το πότισμα των ζώων, τη γεωργία, την κηπουρική και τη γεωργία, την εξόρυξη και την άρδευση, κλπ.    
                Σύστημα φόρτισης της μπαταρίας           Συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας έκτακτης ανάγκης, το κέντρο της φόρτισης της μπαταρίας για αγροτικό χωριό και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για οικιακή χρήση και φωτισμού σε απομακρυσμένη περιοχή, κλπ.
                Γεωργία               Άντληση νερού, τα γεωργικά προϊόντα υποκαπνιστή, μηχανές αλώνισμα και ψεκαστήρας νερού, κλπ.       
                Βοοειδή               Άντληση νερού, σύστημα πλήρωσης οξυγόνο για τα ψάρια εκτροφής και έντομα παγιδεύονται φωτισμού, κλπ.  
                Κέντρο Υγείας   Ψυγείο και δροσερό κουτί για τη φύλαξη φαρμάκων και εμβολίων και ιατρικού εξοπλισμού, κλπ.            
                Επικοινωνία       Ενίσχυση Air πλοήγησης, προειδοποιητικό φως αέρα, φάρος, ενίσχυση φάρος πλοήγησης, φωτιζόμενη πινακίδα, σήμα σιδηροδρομική διάβαση, του φωτισμού των δρόμων και τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης, κ.ά.       
                Τηλεπικοινωνία                Σταθμός αναμετάδοσης μικροκυμάτων, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, φορητές συσκευές επικοινωνίας (π.χ. ραδιόφωνο επικοινωνίας για την υπηρεσία και στρατιωτική άσκηση) και το σταθμό παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών, κ.λπ.              
                Απομακρυσμένη περιοχή            Hill, νησί, δάσος και απομακρυσμένη περιοχή ότι τα δίκτυα κοινής ωφέλειας δεν είναι διαθέσιμα, κλπ.      

                Χώρος   Δορυφορική, διεθνής διαστημικός σταθμός και διαστημόπλοια, κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δε φέρουν ευθύνη για σχόλια των αναγνωστών.
Σεμνα και ταπεινα παρακαλω και στη μητρική σας γλώσσα για να μεταφράζονται

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.