Αυτονομα φωτοβολταικα και απαλλαχτείτε απο την πανάκριβη ΔΕΗ και τους ληστρικους φορους

Αυτονομα φωτοβολταικα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ρεύματος) ονομάζονται τα αυτονομα συστήματα εκείνα ηλεκτροδότησης που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο και την αποθηκεύουν σε συσσωρευτές (μπαταρίες), χωρίς απαραίτητα (μπορούν να παραμείνουν και συνδεδεμένα με το δημόσιο δίκτυο) να συνδέονται με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) παρέχοντας ενεργειακή αυτονομία με τη βοήθεια φωτοβολτακών. Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκα συστήματα ηλεκτροδότησης μπορούν να είναι και υβριδικά στην περίπτωση που συνεργάζονται και με άλλες πηγές ενέργειας όπως ένα μικρό υδροηλεκτρικό, μια ανεμογεννήτρια ή ακόμη και ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.


Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτροδότησης μπορεί να εξάγει συνεχή τάση (μικρά αυτόνομα σε σκάφη ή τροχόσπιτα που τροφοδοτούν DC μικρές συσκευές όπως ψυγεία και LED) ή εναλλασσόμενη τάση (απαιτείται μετατροπέας από DC σε AC που ονομάζεται αντριστροφέας).


Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα ηλεκτροδοτησης διακρίνονται επίσης σε συστήματα με αποθήκευση (πραγματική αυτονομία) ή χωρίς αποθήκευση (συνήθως διατηρείται η σύνδεση με ΔΕΗ). Η αυτονομία ενός αυτόνομου συστήματος με φωτοβολταικα καθορίζεται από το μέγεθος της φωτοβολταϊκής συστοιχίας αλλά και της μπαταρίας.


Σε ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ενέργειας χωρίς αποθήκευση όσο φωτίζεται από τον ήλιο η φωτoβολταϊκή συστοιχία η παραγόμενη ενέργεια αποδίδεται στην κατανάλωση χωρίς να αποθηκεύεται σε συσσωρευτές (μπαταρίες). Το πλεόνασμα ενέργειας χάνεται και κατα τη διάρκεια μη ύπαρξης ηλιοφάνειας δεν υπάρχει τάση. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε συστήματα άρδευσης.

Στα αυτονομα φωτοβολταικα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αποθήκευση η παραγόμενη ενέργεια χρησιμοποιείται για την απευθείας τροφοδοσία των καταναλώσεων και η περίσσεια αποθηκεύεται σε μπαταρίες ώστε να χρησιμοποιηθεί κατα τη διάρκεια της νύχτας ή περιόδου συννεφιάς. Οι μέρες που μπορεί να στηρίξει ένα αυτόνομο την κατανάλωση συνήθως ονομάζεται αυτονομία ρεύματος και εξαρταται από την χωρητικότητα των συσσωρευτών (εκφράζεται σε Ah και πολλαπλασιαζόμενη με την τάση μας δίνει το μέγεθος της αποθηκευμένης ενέργειας σε Wh). Περισσότερα για μπαταρίες αυτόνομων συστημάτων ρευματοδότησης στη σχετική ενότητα. 

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό με αποθήκευση περιλαμβάνει πέρα από τα φωτοβολταικα πλαίσια (A) και τους συσσωρευτές (D), έναν ελεγκτή φόρτισης (C), ο οποίος διέπει-ελέγχει τους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης των μπαταριών, ανάλογα με τη ζήτηση των καταναλώσεων και τις συνθήκες ηλιοφάνειας και έναν αντιστροφέα (B) μετατροπής της τάσης από συνεχή σε εναλλασσόμενη.

Τί είναι τα αυτονομα φωτοβολταικα;

Αυτονομα φωτοβολταικα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ρεύματος) ονομάζονται τα αυτονομα συστήματα εκείνα ηλεκτροδότησης που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο και την αποθηκεύουν σε συσσωρευτές (μπαταρίες), χωρίς απαραίτητα (μπορούν να παραμείνουν και συνδεδεμένα με το δημόσιο δίκτυο) να συνδέονται με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) παρέχοντας ενεργειακή αυτονομία με τη βοήθεια φωτοβολτακών. Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκα συστήματα ηλεκτροδότησης μπορούν να είναι και υβριδικά στην περίπτωση που συνεργάζονται και με άλλες πηγές ενέργειας όπως ένα μικρό υδροηλεκτρικό, μια ανεμογεννήτρια ή ακόμη και ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.

Διάγραμμα αυτόνομου φωτοβολταϊκούΈνα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτροδότησης μπορεί να εξάγει συνεχή τάση (μικρά αυτόνομα σε σκάφη ή τροχόσπιτα που τροφοδοτούν DC μικρές συσκευές όπως ψυγεία και LED) ή εναλλασσόμενη τάση (απαιτείται μετατροπέας από DC σε AC που ονομάζεται αντριστροφέας).

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα ηλεκτροδοτησης διακρίνονται επίσης σε συστήματα με αποθήκευση (πραγματική αυτονομία) ή χωρίς αποθήκευση (συνήθως διατηρείται η σύνδεση με ΔΕΗ). Η αυτονομία ενός αυτόνομου συστήματος με φωτοβολταικα καθορίζεται από το μέγεθος της φωτοβολταϊκής συστοιχίας αλλά και της μπαταρίας.

Σε ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ενέργειας χωρίς αποθήκευση όσο φωτίζεται από τον ήλιο η φωτoβολταϊκή συστοιχία η παραγόμενη ενέργεια αποδίδεται στην κατανάλωση χωρίς να αποθηκεύεται σε συσσωρευτές (μπαταρίες). Το πλεόνασμα ενέργειας χάνεται και κατα τη διάρκεια μη ύπαρξης ηλιοφάνειας δεν υπάρχει τάση. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε συστήματα άρδευσης.

Στα αυτονομα φωτοβολταικα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αποθήκευση η παραγόμενη ενέργεια χρησιμοποιείται για την απευθείας τροφοδοσία των καταναλώσεων και η περίσσεια αποθηκεύεται σε μπαταρίες ώστε να χρησιμοποιηθεί κατα τη διάρκεια της νύχτας ή περιόδου συννεφιάς. Οι μέρες που μπορεί να στηρίξει ένα αυτόνομο την κατανάλωση συνήθως ονομάζεται αυτονομία ρεύματος και εξαρταται από την χωρητικότητα των συσσωρευτών (εκφράζεται σε Ah και πολλαπλασιαζόμενη με την τάση μας δίνει το μέγεθος της αποθηκευμένης ενέργειας σε Wh). Περισσότερα για μπαταρίες αυτόνομων συστημάτων ρευματοδότησης στη σχετική ενότητα. 

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό με αποθήκευση περιλαμβάνει πέρα από τα φωτοβολταικα πλαίσια (A) και τους συσσωρευτές (D), έναν ελεγκτή φόρτισης (C), ο οποίος διέπει-ελέγχει τους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης των μπαταριών, ανάλογα με τη ζήτηση των καταναλώσεων και τις συνθήκες ηλιοφάνειας και έναν αντιστροφέα (B) μετατροπής της τάσης από συνεχή σε εναλλασσόμενη.

Πώς υπολογίζεται ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό;

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία πριν την κατασκευή του αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής είναι η σωστή μελέτη, η οποία αφορά κυρίως τα φορτία που θα ηλεκτροδοτηθούν, τις ημέρες αυτονομίας και τον ετεροχρονισμό τους (δηλαδή ποιές συσκευές θα μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα και για πόσο χρόνο).

Η ισχύς των φορτίων που θα ηλεκτροδοτούνται ταυτόχρονα από ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα επηρεάζει ουσιαστικά την ισχύ των πλαισίων (απαιτούμενη ενέργεια) και του αντιστροφεά (ικανότητα ταυτόχρονης ισχύος) που θα πρέπει να εγκατασταθούν και σε συνδυασμό με τις ανάγκες χρόνου αυτονομίας καθορίζει τον αριθμό και το μέγεθος των συσσωρευτών (τάση-χωρητικότητας) και τον τρόπο σύνδεσής τους.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτονομα φωτοβολταικα συστηματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τους υπολογισμούς ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος δείτε τη σχετική ενότητα.

Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η εγγενής αδυναμία των αυτονομων φωτοβολταϊκών να παράγουν ρεύμα σε συνθήκες συννεφιάς ή κατα τη διάρκεια της νύκτας μπορεί να ανιμετωπιστεί στα αυτονομα φωτοβολταικα με την παράλληλη χρήση για παράδειγμα μιας μικρής ανεμογεννήτριας (ή ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους) μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τις απαιτήσεις για συσσωρευτές.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί γεννήτρια μαζί με το αυτονομο φωτοβολταικο συστημα θα πρέπει να επιλεγεί αντιστροφέας/φορτιστής ο οποίος μπορεί να φορτίσει τις μπαταρίες όταν λειτουργεί η γεννήτρια. Οι αντιστροφείς για αυτονομα φωτοβολταικα που είναι ταυτόχρονα και φορτιστές διαχειρίζονται την ενέργεια από τη γεννήτρια καταλλήλως ώστε ενώ φορτίζονται οι μπαταρίες να δίνεται το απαιτούμενο ρεύμα στις καταναλώσεις.
 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και κατά την εγκατάσταση ενός αυτόνομου συστήματος ηλεκτροδότησης με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Πρέπει ο χρήστης να κατανοήσει ότι η παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταικα δεν είναι μία απλή διαδικασία και πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο. Όσον αφορά τη συντήρηση ενός αυτόνομου συστήματος, αυτή είναι πολύ απλή και με τις οδηγίες ενός έμπειρου τεχνικού μπορείτε να την κάνετε ως ένα σημείο και μόνοι σας

Σχόλια