Τεχνικά εγχειρίδια & κρυφό μενού σομπας pellet Σόμπα NB-PA της grace προέλευση Κίνας

 Οι τιμές που γράφω είναι οι εργοστασιακές 
 Ξεκινάμε
Mόλις εμφανισθεί η ρύθμιση "Blower AUX" πατάμε το κουμπί με σχέδιο χεράκι και η οθόνη δείχνει
password 100 , με τα βελάκια βάζουμε 108 και πατάμε πάλι χεράκι και μπαίνεις στο μενού
COMΒUSTION
P1 COMΒUSTION 88 σκάλα ανεμιστήρα καπναερίων στη σκάλα P1
p2 COΜΒUSTION 82 σκάλα ανεμιστήρα καπναερίων στη σκάλα Ρ2
Ρ3 COΜΒUSTION 78 σκάλα ανεμιστήρα καπναερίων στη σκάλα Ρ3

Ρ4 COMΒUSTION 73 σκάλα ανεμιστήρα καπναερίων στη σκάλα Ρ4
Ρ5 COMΒUSTION 138 σκάλα ανεμιστήρα καπναερίων όταν κάνει cleaning
P6 COMΒUSTION 130 σκάλα ανεμιστήρα καπναερίων στην έναυση

S.FEEDTIME
S.FEEDTIME 01 140Χ2 πόσα δευτερόλεπτα θα ρίχνει πέλλες στην εκίνηση ........... εγώ το έκανα 100χ2 για να δίνει λιγότερα πέλλετ στην έναυση
S.FEEDTIME 11 20χ0,5 Aλάζει όλα τα 0,5
S.FEEDTIME 10 20χ0,5 ανα πόσα δευτερόλεπτα θα ρίχνει πέλλετ στη σκάλα Ρ1
S.FEEDTIME 20 28Χ0,5 ανα πόσα δευτερόλεπτα θα ρίχνει πέλλετ στη σκάλα Ρ2
S.FEEDTIME 30 32Χ0,5 ανα πόσα δευτερόλεπτα θα ρίχνει πέλλετ στη σκάλα Ρ3
S.FEEDTIME 40 40Χ0,5 ανα πόσα δευτερόλεπτα θα ρίχνει πέλλετ στη σκάλα Ρ4
S.FEEDTIME 50 44Χ0,5 ανα πόσα δευτερόλεπτα θα ρίχνει πέλλετ στο eco-mode ..........εγώ το έκανα 60χ0,5 για να έχει μεγαλύτερη οικονομία στο eco-mode

S.WINDSPEED
S.WINDSPEED 0 142 σκάλα ανεμιστήρα του αέρα περσίδας στην σβήση
S.WINDSPEED 1 140 σκάλα ανεμιστήρα του αέρα περσίδας στη σκάλα Ρ1
S.WINDSPEED 2 130 σκάλα ανεμιστήρα του αέρα περσίδας στη σκάλα Ρ2
S.WINDSPEED 3 115 σκάλα ανεμιστήρα του αέρα περσίδας στη σκάλα Ρ3

S.WINDSPEED 4 105 σκάλα ανεμιστήρα του αέρα περσίδας στη σκάλα Ρ4

Σχόλια