ΠΑΤΈΝΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΛΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΤΖΑΚΙΟΎ AERA ΣΕ ΚΑΛΟΡΙΦΈΡ BOILER

ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ 18 LITRA ΝΕΡΟΥ   ΑΡΚΕΤΟ ΓΙΑ 4 ,5   ΜΕΣΑΊΑ ΣΏΜΑΤΑ
ΈΧΕΙ ΖΕΣΤΆΝΕΙ 75 ΜΕ 85  ΤΕΡΑΓΩΝΙΚΑ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΑΠΛΑ ΚΟΥΦΏΜΑΤΑ  ΜΕ 8 ΤΟΝΟΥΣ ΞΥΛΑ


ΧΑΛΙΒΑΣ 3.5 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΚΑΙ  ΚΛΑΠΕ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σχόλια