Η βιομάζα δίνει το 1/5 της ενέργειας και προάγει τη γεωργία


Από βιομάζα θα μπορούσε να παρέχεται πάνω από το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ενέργειας, χωρίς να καταστρέφεται η παραγωγή τροφίμων, σύμφωνα με τα στοιχεία έκθεσης από το Ερευνητικό Κέντρο Ενέργειας του Ηνωμένου Βασίλειου (UKERC).

Η έκθεση, στην οποία εξετάζονται περισσότερες από 90 παγκόσμιες μελέτες, διαπιστώνεται ότι ο κύριος λόγος που οι επιστήμονες διαφωνούν σχετικά με τον πιθανό ρόλο της βιομάζας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, είναι ότι κάνουν διαφορετικές υποθέσεις σχετικά με τον πληθυσμό, τη διατροφή και τη χρήση γης.


Ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο διαφωνίας είναι η ταχύτητα με την οποία η βελτίωση της παραγωγικότητας των τροφίμων και των ενεργειακών καλλιεργειών μπορεί να ξεδιπλωθεί.

«Αν κάνουμε την καλύτερη χρήση των γεωργικών υπολειμμάτων, ενεργειακών καλλιεργειών και των υπολειμμάτων παίρνοντας έτσι το ένα πέμπτο της τρέχουσας παγκόσμιας ενέργειας από βιομάζα είναι μια λογική φιλοδοξία», δήλωσε ο Δρ Raphael Slade, επικεφαλής της έκθεσης και ερευνητής στο Imperial College του Λονδίνου.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι παίρνοντας περισσότερο από αυτό που είναι τεχνικά δυνατό, αλλά απαιτεί παραδοχές σχετικά με την παραγωγή τροφίμων και τις αλλαγές στη διατροφή που μοιάζουν όλο και πιο δύσκολες, ειδικά καθώς οι άνθρωποι στην Ασία και τη Λατινική Αμερική αρχίζουν να υιοθετήσουν τη διατροφή των δυτικών με υψηλά ποσοστά κρέατος, όσο τα εισοδήματα αυξάνονται.

«Όσο περισσότερο βιοενέργεια θέλετε τόσο πιο δύσκολο γίνεται να συμβιβάζεται η ζήτηση για την προστασία των τροφίμων, της ενέργειας και του περιβάλλοντος», λέει ο κ. Slade.

Αντικαθιστώντας όλα τα ορυκτά καύσιμα με βιομάζα θα ήταν ισοδύναμο με όλη την παγκόσμια γεωργία και την εμπορική δασοκομία, και θα είναι δυνατή μόνον εάν περισσότερα τρόφιμα μπορούσαν να καλλιεργηθούν σε λιγότερη γη.

Τεχνική πρόοδος θα μπορούσε να είναι η λιγότερη αμφιλεγόμενη διαδρομή για την αυξημένη παραγωγή βιοενέργειας, αλλά η πολιτική θα πρέπει να ενθαρρύνει την καινοτομία και τις επενδύσεις. Δίνοντας έμφαση στην αύξηση των τροφίμων και των ενεργειακών καλλιεργειών θα μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρία, αρκεί να γίνεται χωρίς να καταστρέφεται τη γονιμότητα του εδάφους ή καταστρέφοντας τους υδάτινους πόρους.

Η έκθεση υπογραμμίζει τις δυνατότητες της πολιτικής για την προώθηση της μάθησης, ενθαρρύνοντας, τώρα, την ανάπτυξη της βιώσιμης βιομάζας, αντί να περιμένει την οριστική απάντηση για το απόλυτο δυναμικό.

Η έκθεση τονίζει την ανάγκη των επιστημόνων που εργάζονται πάνω στα τρόφιμα και τη γεωργία για στενότερη συνεργασία με τους ειδικούς της βιοενέργειας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων όπως η διαθεσιμότητα του νερού και η προστασία του περιβάλλοντος. Εάν η βιομάζα απαιτηθεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος, οι σχέσεις μεταξύ της βιοενέργειας και της παραγωγής τροφίμων θα γίνουν πάρα πολύ σημαντικές για να εξεταστούν μεμονωμένα.

«Η βιοενέργεια μπορεί να χρειαστεί να παίξει ρόλο σε ένα μελλοντικό ενεργειακό μείγμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα» δηλώνει ο Dr Ausilio Bauen, επικεφαλής της βιοενέργειας στο Imperial College του Κέντρου Πολιτικής Ενέργειας και Τεχνολογίας.

«Εξασφαλίζοντας βιοενέργεια, τα τρόφιμα και τα δάση δεν θα ανταγωνίζονται για γη. Αλλά, αν χρησιμοποιήσουμε τη γη πιο παραγωγικά, και κάνοντας καλύτερη χρήση των διαθέσιμων φυτικών υλικών, θα είμαστε απολύτως ικανοί παράγοντας βιοενέργεια, να τρέφεται ένας αυξανόμενος πληθυσμός και διατηρώντας το περιβάλλον ταυτόχρονα», ανέφερε τέλος ο κ. Bauen.

Σχόλια