Τρίοδες περιστροφικές βάνες (τοποθέτηση στην προσαγωγή)


Υπάρχουν ευθείας και γωνιακής ροής τρίοδες βάνες. Όταν γίνεται η τοποθέτηση στην εισαγωγή, έχουμε έλεγχο ανάμειξης.
 
Ευθείας ροής

1.Η προσαγωγή από τον λέβητα και προς τα σώματα, γίνεται από τα αντικριστά στόμια της βάνας, στην ίδια δηλαδή ευθεία και η επιστροφή από τα σώματα προς τον λέβητα και προς την βάνα μέσω Ταυ, από το τρίτο στόμιο της βάνας. Σχέδιο 1

2. Η επιστροφή από το Ταυ, αναμιγνύεται με το νερό προσαγωγής και οδηγείται προς τα σώματα από το αντίθετο στόμιο .

Υπάρχουν πολλές διατάξεις σύνδεσης της τρίοδης βάνας. Στο Σχέδιο 3 φαίνονται μερικές από αυτές προσαρμοσμένες στην προσαγωγή, που πετυχαίνουν ανάμειξη νερού. Μια ποσότητα νερού από τον λέβητα 90 βαθμών Κελσίου π.χ. αναμειγνύεται με μια ποσότητα νερού επιστροφής θερμοκρασίας π.χ. 40 βαθμών και οδηγείται προς τα σώματα με μια θερμοκρασία π.χ. 60 βαθμών Κελσίου. Στον λέβητα βέβαια επιστρέφει νερό θερμοκρασίας 40 βαθμών Κελσίου.


Γωνιακής ροής

Στο Σχέδιο 2 φαίνεται η εφαρμογή μιας τρίοδης περιστροφικής βάνας γωνιακής ροής, τοποθετημένη στην προσαγωγή η οποία και αυτή πετυχαίνει με την λειτουργία της την ανάμειξη του νερού.

Στις βάνες γωνιακής ροής παρατηρούμε

Το νερό προσαγωγής από τον λέβητα και προς τα σώματα δεν βρίσκεται στην ίδια ευθεία αλλά στο διπλανό στόμιο (σε αντίθεση με τις βάνες ευθείας ροής. 

Το ίδιο συμβαίνει και με το νερό επιστροφής φυσικά, το οποίο αναμιγνύεται με το νερό προσαγωγής από τον λέβητα.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ

Στις βάνες ευθείας ροής, παρατηρούμε ότι το νερό προσαγωγής από τον λέβητα και προς τα θερμαντικά σώματα, οδηγείται είτε στο απέναντι στόμιο και σχηματίζει γωνία με το νερό επιστροφής Σχέδιο 1, είτε το νερό επιστροφής οδηγείται στο απέναντι στόμιο και σχηματίζει γωνία με το νερό προσαγωγής από τον λέβητα προς τα σώματα. Σχέδιο 2

Στις βάνες γωνιακής ροής πάντα, το νερό προσαγωγής από τον λέβητα και το νερό επιστροφής από τα θερμαντικά σώματα, οδηγούνται στα απέναντι στόμια σε στόμια δηλαδή ευθείας γραμμής και αναμειγνυόμενα οδηγούνται προς τα θερμαντικά σώματα από το τρίτο στόμιο Σχέδιο 3.

Θέση κλίμακας

Η θέση της κλίμακας και η κόκκινη εγκοπή στον άξονα της βάνας, πρέπει να τοποθετηθούν ανάλογα με τις διάφορες θέσεις σύνδεσης αυτής. Σχέδιο 4 και 5

Στις βάνες ευθείας ροής, η κόκκινη εγκοπή πρέπει να βρίσκεται πάντα προς το στόμιο της προσαγωγής νερού από τον λέβητα. Αν στην εγκοπή υπάρχει η ένδειξη L, τότε το 0 (μηδέν) της κλίμακας από 0 μέχρι 9, βρίσκεται πάντα αριστερά όπως κοιτάμε τον άξονα της βάνας. Αν στην κόκκινη εγκοπή υπάρχει το γράμμα R, τότε το 0 (μηδέν) βρίσκεται στα δεξιά της βάνας. 

Στις βάνες γωνιακής ροής, η κόκκινη εγκοπή βρίσκεται πάντα προς το στόμιο προσαγωγής από τον λέβητα, όπως και σε αυτές της ευθείας ροής, η κλίμακα όμως τοποθετείται ανάλογα με το είδος της τοποθέτησης και τις ιδιομορφίες τύπων βάνας κάθε κατασκευαστή. Για την σωστή τοποθέτηση επομένως της κλίμακας, καλό θα είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες και τα σχεδιαγράμματα κάθε κατασκευαστή.

Ένας πρακτικός τρόπος, για να δούμε πως θα τοποθετήσουμε την βάνα και την κλίμακα είναι πριν την τοποθέτηση της στην εγκατάσταση, να περιεργαστούμε αυτήν, βλέποντας πως θα γίνει η κυκλοφορία του νερού, αν μετακινήσουμε τον άξονα της σε διάφορες θέσεις. 

******************
Σχέδιο 1 Τρίοδος βάνα ευθείας ροής
 


Σχέδιο 2 Τρίοδος βάνα γωνιακής ροής


Σχέδιο 3 Μερικές από τις πολλές διατάξεις σύνδεσης της τρίοδης βάνας, γωνιακής ροής, τοποθετημένες στην εισαγωγή, που πετυχαίνουν ανάμειξη
 , 

Σχέδιο 4 Κλίμακα περιστροφικής Βάνας 

******
Σχέδιο 5 Κόκκινη εγκοπή στον τετράγωνο άξονα της βάνας

Σχόλια