Σύγκριση Κόστους Λειτουργίας Συστημάτων Θέρμανσης

ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2006 ΚΑΙ ΜΕ  ΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ  ΤΗΣ ΔΕΗ ΕΊΝΑΙ ΤΖΑΜΠΑ
τηλ επικοινωνίας 6983786619 τεχνικές πληροφορίες τιμές και service 
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΗ)0,11257€/kWhΓια την χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιήθηκε το τιμολόγιο Οικιακής Χρήσης (Γ1) για κατανάλωση > από 1600 kWh, καθώς θεωρούμε ότι οι πρώτες 800 kWh αφορούν τις άλλες ηλεκτρικές καταναλώσεις της κατοικίας (φωτισμό, κουζίνα κ.α.)
Κόστος Ενέργειας Πετρελαίου0,6€/ltΗ μέση τιμή αγοράς του πετρελαίου για την θέρμανση εκτιμάται ότι για την χειμερινή περίοδο 2005-2006 θα είναι 0,6 €/λίτρο
Κόστος Ενέργειας Φυσικού Αερίου (ΕΠΑ)0,042958€/kWhΜε βάση την τιμολογιακή πολιτική της ΕΠΑ Αττικής, η χρέωση της ενέργειας του φυσικού αερίου για τη θέρμανση είναι αναπροσαρμοζόμενη συνεχώς σε 2μηνη βάση ώστε να είναι 20% χαμηλότερη από την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 ΤΜ
Για την διαστασιολόγηση των φορτίων ελήφθηκε υπόψη μονοκατοικία ή διαμέρισμα επιφάνειας 100 τ.μ. με καλή θερμομόνωση και σε περιοχή των Βορείων Προαστίων της Αθήνας με κλιματολογικές συνθήκες χειμώνα από 10 °C μεγίστη εξωτ.θερμοκρασία & -5°C ελάχιστη εξωτ
Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται το
προφίλ των θερμικών απώλειων της κατοικίας με βάση την εξωτερική θερμοκρασία:
 
Θερμικό Φορτίο kW79111316
Εξωτερική Θερμοκρασία °C10740-5

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ο βαθμός αποδοτικότητας COP των αερόψυκτων αντλιών θερμότητας είναι μεταβαλλόμενος με βάση την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος Αντίθετα ο βαθμός απόδοσης n ενός λέβητα πετρελαίου ή αερίου είναι σταθερός και κυμαίνεται από 0,8~0,9 Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η αποδοτικότητα των συστημάτων με βάση την εξωτερικη θερμοκρασία:
Εξωτερική Θερμοκρασία °C10740-5
COP Αντλ.Θερμ. *3,63,33,02,62,4
n Λεβήτα0.90.90.90.90.9
* Με χρήση της τεχνολογίας inverter οι αντλίες θερμότητας προσεγγίζουν COP 4~5 που σε μερικό φορτίο μπορεί να φθάσει μέχρι και 10
Με βάση την αποδοτικότητα των συστημάτων και τις απώλειες της εξεταζόμενης κατοικίας διαμορφώνεται η ωριαία κατανάλωση :
Εξωτερική Θερμοκρασία °C10740-5
Ωριαία Ηλεκτρική Κατανάλωση0,220,310,410,560,75
Ωριαία Κατανάλωση Αερίου0,370,470,580,680,84
Ωριαία Κατανάλωση Πετρελαίου0,460,600,730,861,06

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για τον υπολογισμό του ετήσιου κόστους λειτουργίας της θέρμανσης θεωρήθηκε ότι το σύστημα θέρμανσης θα λειτουργεί για 5 μήνες από Νοέμβριο έως Μάρτιο, σε 18ώρη λειτουργία (από τις 06.00 έως 24.00) που ισοδυναμεί με 10 ώρες λειτουργίας σε πλήρες φορτίο και

Χειμερινή Περίοδος, 5 μήνες (Νοεμ. ~Μάρτ. = 1500 ώρες λειτουργίας)1500
Εξωτερική Θερμοκρασία °C10740-5
Προφίλ Θερμοκρασιών Χειμώνα22%25%30%15%8%100%
Ηλεκτρική Κατανάλωση Aντλίας Θερμότητας7211518612790590 €
Κατανάλωση Λεβήτα Αερίου 121177260154101813 €
Κατανάλωση Λέβητα Πετρελαίου1532233271941271.024 €

 

Σχόλια