Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

Μιλώντας για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας δεν πρέπει μόνο να σκεφτόμαστε την οικονομία στον οικογενειακό προϋπολογισμό, αλλά και την μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας
H εξοικονόμηση επιτυγχάνεται, αφενός με  μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και αφετέρου με χρήση και εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.Το μέσο κτήριο στην Ελλάδα καλύπτει τις ανάγκες του σε θέρμανση με κάποιο καυστήρα - λέβητα πετρελαίου και τις υπόλοιπες ενεργειακές ανάγκες (συμπεριλαμβανομένης της ψύξης) με ηλεκτρισμό από το δίκτυο της ΔΕΗ.Δεδομένου ότι πολλοί καυστήρες - λέβητες δεν συντηρούνται καν σωστά και ότι το 90% περίπου του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα παράγεται από ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα όπως ο λιγνίτης και το πετρέλαιο, θα καταλάβει κανείς γιατί ο κτηριακός τομέας συμβάλλει τόσο πολύ στην επιδείνωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Βεβαίως τελευταία, με την ανάπτυξη του δικτύου του φυσικού αερίου, οι νέοι καυστήρες αερίου ρυπαίνουν πολύ λιγότερο από ότι οι πετρελαίου, αλλά η τιμή του φυσικού αερίου αυξάνεται, διότι είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την τιμή του πετρελαίου. Ευτυχώς όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Οι καταναλωτές έχουν πλέον εναλλακτικές επιλογές για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Οι επιλογές αυτές αναφέρονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι ή μπορούν να γίνουν οικονομικά αποδοτικές, είναι φιλικές προς το περιβάλλον, είναι εύκολες στη χρήση και μπορούν να εφαρμοστούν είτε στο επίπεδο της  κατοικίας είτε της  επιχείρησης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνουν τις εξής τεχνολογίες:

1. Ηλιακά συστήματα για θέρμανση και ψύξη, τόσο του χώρου όσο και του νερού.
2. Γεωθερμία για θέρμανση και ψύξη.
3. Φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισμού.
4. Ανεμογεννήτριες.

Μείωση κατανάλωσης
1. Kλείνοντας τον κεντρικό διακόπτη.
Κλείστε, όπου είναι δυνατόν, τις συσκευές από τον κεντρικό διακόπτη ή βγάλτε τις από την πρίζα όταν δεν λειτουργούν και μην τις αφήνετε σε αναμονή. Μια τέτοια απλή κίνηση προστατεύει το περιβάλλον και μειώνει το λογαριασμό του ηλεκτρικού. Η τηλεόραση, το βίντεο, ο υπολογιστής και άλλες ηλεκτρικές συσκευές απορροφούν ενέργεια ακόμα κι όταν δε λειτουργούν, ιδίως όταν βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η κατανάλωση ενέργειας συσκευών σε αναμονή μπορεί να κο-στίσει ετησίως περίπου 23 ­ για ένα βίντεο, 19 ­ για ένα στερεοφωνικό, 17 ­ για μία τηλεόραση, 14 ­ για ένα φούρνο κουζίνας, 12 ­ για ένα DVD και 9 ­ για ένα φούρνο μικροκυμάτων.

Ταυτόχρονα, με την ίδια κίνηση αποφεύγεται η έκλυση στην ατμόσφαιρα μέχρι και 212 κιλών διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Περίπου το 1,5% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα κα-ταναλώνεται από ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής (stand by). Η ενέργεια αυτή ευθύνεται για την εκπομπή 600.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Επειδή πολλές φορές δεν είναι δυνατή η παρέμβαση του καταναλωτή σε κάποιες συσκευές, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να περιορίσει τις διαρροές βά-ζοντας αυστηρότερες προδιαγραφές στους κατασκευαστές.

Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, πέραν της μείωσης του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, έχει τεράστια σημασία για την Εθνική Οικονομία γενικότερα, αφού ένα σημαντικό μέρος του ηλεκτρισμού παράγεται από εισαγόμενα καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ.), με τιμές που έχουν υποστεί ραγδαία αύξηση διεθνώς. Επίσης, εξοικονομώντας ενέργεια οι καταναλωτές συμβάλλουν αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, διότι μειώνουν τις εκπομπές ρύπων που προέρχονται από την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.


Eνεργειακή σήμανση
2. Ηλεκτρικές Συσκευές Ενεργειακής Σήμανσης Α.
Για πολλούς το βασικό κριτήριο για την επιλογή μίας ηλεκτρικής συσκευής είναι η τιμή της. Μήπως, όμως, μία συσκευή που τώρα μας φαίνεται φτηνή, τελικά μας κοστίζει πολύ περισσότερο λόγω υψηλής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος; Για να αποφασίσουμε αν μία συσκευή είναι οικονομική ή όχι χρειάζεται να εξετάσουμε ένα σημαντικό παράγοντα: πόσο θα μας κοστίσει η λειτουργία της συσκευής; Ή, πιο σωστά, ποια είναι η ενεργειακή απόδοση της συσκευής αυτής;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα βρίσκεται συχνά κωδικοποιημένη πάνω στην ίδια την συσκευή. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κατόπιν οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  τα ψυγεία, τα κλιματιστικά, οι ηλεκτρικές κουζίνες, οι λάμπες και τα πλυντήρια πιάτων και ρούχων πρέπει να συνοδεύονται από μία ετικέτα ενεργειακής σήμανσης. Η ετικέτα αυτή κατατάσσει τη συσκευή σε μία κατηγορία από το Α (αποδοτικότερη) έως το G (μη-αποδοτική) και αναγράφει την ακριβή κατανάλωση ενέργειάς της.

Στόχος της σή-μανσης των ηλεκτρικών συσκευών είναι η ενημέρωση των καταναλωτών για το ενεργειακό αλλά και για το περιβαλλοντικό κόστος που έχει η αγοραστική τους απόφαση, καθώς κάθε κιλοβατώρα που καταναλώνεται στην χώρα μας επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με ένα κιλό διοξειδίου του άνθρακα. Η ενεργειακή σήμανση αποτελεί και μία μορφή πίεσης στους κατασκευαστές, έτσι ώστε οι συσκευές να γίνονται ολοένα και αποδοτικότερες. Από το 2006 υπάρχουν συσκευές που κατατάσσονται στην ενεργειακή τάση Α+ υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις ηλεκτρικής κατανάλωσης της ενεργειακής τάσης Α, ενώ μέσα στο 2008 αναμένεται να κυκλοφορήσουν στο εμπόριο συσκευές ενεργειακής τάσης Α++ .

Γεωθερμική Ενέργεια

Γεωθερμική Ενέργεια είναι η ενέργεια που παίρνουμε από την εκμετάλλευση της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών (επιφανειακών και υπογείων). Είναι κατάλληλη για την παραγωγή ζεστού ή κρύου νερού,το  οποίο με την σειρά του χρησιμοποιείται για την θέρμανση και την ψύξη των χώρων, αλλά και για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.


Ένα γεωθερμικό σύστημα αξιοποιεί την σταθερή θερμοκρασία που υπάρχει εντός του εδάφους. Έτσι, το χειμώνα, ένα ρευστό που κυκλοφορεί στον γεωεναλλάκτη απορροφά τη θερμότητα του εδάφους και μέσω της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας την αποδίδει στο κτήριο. Το δε καλοκαίρι, λειτουργώντας αντίστροφα, απάγει την θερμότητα από το κτίριο και μέσω του γεωεναλλάκτη την αποδίδει στο πιο δροσερό έδαφος.


Τα γεωθερμικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης των χώρων, αλλά και παραγωγής ζεστού νερού, βρίσκουν εφαρμογή στις κατοικίες, στα ξενοδοχεία, στα θερμοκήπια, στη βιομηχανία ... παντού!


Λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας


Μόνο το 10% της ενέργειας που καταναλώνουν οι κοινές λάμπες πυρακτώσεως χρησιμοποιείται για φωτισμό. Το υπόλοιπο 90% της ενέργειας γίνεται θερμότητα και χάνεται. Στην αγορά κυκλοφορούν λαμπτήρες νέας τεχνολογίας, οι συμπαγείς λα-μπτήρες φθορισμού χαμηλής κατανάλωσης, που καταναλώνουν έως 80%  λιγότερη ενέργεια και διαρκούν 8-15 φορές περισσότερο.

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι τόσο μεγάλη, ώστε μέσα σε λίγους μόνο μήνες γίνεται απόσβεση της αγοράς του οικονομικού λαμπτήρα. Έτσι στη συνέχεια, οι μειωμένοι λογαριασμοί ρεύματος μεταφράζονται σε καθαρό κέρδος, τόσο χρηματικό όσο και περιβαλλοντικό, καθώς κάθε κιλοβατώρα που εξοικονομείται στη χώρα μας ισοδυναμεί με ένα κιλό λιγότερο διοξειδίου  του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Υπάρχουν σε όλους τους τύπους (βιδωτές, μπαγιονέτ, μινιόν κ.λπ.) και σε μεγάλη ποικιλία σχημάτων όπως σωληνωτές, γλόμποι, κεριά, καθρέπτες, σπότ κ.λπ. και καλύπτουν όλο το φάσμα του οικιακού αλλά και επαγγελματικού φωτισμού, ενώ προσφέρονται σε όλες τις χρωματικές αποχρώσεις (θερμό φως, φως ημέρας και ψυχρό φως).


Ηλιακή ενέργεια

Η ηλιακή ενέργεια είναι καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και ανανεώσιμη.
Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται από κανέναν και αποτελεί έναν ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο, που παρέχει ανεξαρτησία, προβλεψιμότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία.


Εδώ και μια 20αετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί με τους ηλιακούς θερμοσίφωνες για παραγωγή ζεστού νε-ρού. Πέρα από τις τεχνολογικές βελτιώσεις των ηλιοθερμικών συστημάτων για ζέσταμα του νερού, εκείνο που αγνοεί η πλειοψηφία των καταναλωτών είναι κυρίως οι λοιπές χρήσεις των ηλιοθερμικών  τεχνολογιών, όπως η θέρμανση χώρων, η τηλεθέρμανση οικισμών, ο ηλιακός κλιματισμός και η ηλιοθερμική παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Η  άρση των φοροαπαλλαγών για εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων σε κατοικίες, αποτελεί πλήγμα για την ελληνική αγορά ηλιοθερμικών συστημάτων. Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες τα εγκατεστημένα συστήματα είναι σχετικά λίγα,ενώ κάποιες αρχίζουν σιγά-σιγά να ξυπνούν από τον επενδυτικό λήθαργο. Χαρακτηριστικό πα-ράδειγμα αποτελεί η Ισπανία, όπου το λεγόμενο «μοντέλο της Βαρκελώνης» απογειώνει την αγορά. Στη Βαρκελώνη (και πλέον σε άλλες ισπανικές πόλεις) η νομοθεσία επιβάλλει τη χρήση ηλιακών συστημάτων σε νέα κτήρια, καθώς και σε μεγάλα κτήρια στη φάση της ανακαίνισης, ενώ δίνεται και επιδότηση 210 ­ ανά τετραγωνικό μέτρο συλλέκτη.


Η εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων σε κατοικίες προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε ατομικό αλλά και εθνικό επίπεδο:
1. Αξιοπιστία, καθώς είναι μια καθ΄όλα ώριμη και δοκιμασμένη τεχνολογία.
2. Εξοικονόμηση χρημάτων, καθώς η τοποθέτηση ενός ηλιακού συλλέκτη είναι απλή, ενώ η απαιτούμενη συντήρηση είναι ελάχιστη. Για τον απλό καταναλωτή, ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι η πιο εύκολη και συμφέρουσα λύση για να περικόψει τους λογαριασμούς ρεύματος. Το μέσο ετήσιο κέρδος του μπορεί να φτάσει έως 100 ­ περίπου.
3. Προστασία του περιβάλλοντος, διότι αποτρέπεται η έκλυση μεγάλων ποσοτήτων ρύπων που επιβαρύνουν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία .
4. Αποκέντρωση, επειδή η θερμική ενέργεια παράγεται στα σημεία ζήτησής της. Αποφεύγονται έτσι οι τεράστιες απώλειες μεταφοράς ενέργειας μέσω του ηλεκτρικού δικτύου (που στην Ελλάδα φτάνουν κατά μέσο όρο το 12%).
5. Αυτονομία εθνική, διότι αποτρέπονται οι τεράστιες δαπάνες για εισαγωγή ενέργειας και η ανασφάλεια λόγω εξάρτησης από εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους, την στιγμή που ο ήλιος είναι δω-ρεάν και υπάρχει παντού.
6. Εξοικονόμηση ενέργειας που για την πατρίδα μας είναι πολύ σημαντική. Οι εγκατεστημένοι ηλιακοί θερμοσίφωνες εξοικονομούν ήδη 1,1 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες το χρόνο, όση ενέργεια παράγει δηλαδή ένας συμβατικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 200 μεγαβάτ. Χωρίς τους ηλιακούς θερμοσίφωνες θα υπήρχε ένα σημαντικό έλλειμμα ισχύος, ιδιαίτερα στα απομονωμένα ηλεκτρικά δί-κτυα των νησιών που θα αντιμετώπιζαν έτσι συχνές διακοπές ρεύματος, ιδίως κατά την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο.


Φωτοβολταϊκά συστήματα


Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1839 και χρησιμοποιήθηκε για πρακτικούς σκοπούς στα τέλη  του ‘50 σε διαστημικές εφαρμογές. Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μπορούν να μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική.
Ένα τυπικό Φ/Β σύστημα αποτελείται από το Φ/Β πλαίσιο ή ηλιακή γεννήτρια ρεύματος και τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαχειρίζονται την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τη Φ/Β συστοιχία. Για αυτόνομα συστήματα υπάρχει επίσης το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες.


Όταν τα φωτοβολταϊκά εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπουν ένα 5-17% της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική (με την σημερινή τεχνολογία, η οποία συνεχώς βελτιώνεται). Το πόσο ακριβώς είναι αυτό το ποσοστό εξαρτάται από την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν π.χ. τα λεγόμενα μονοκρυσταλλικά, τα πολυκρυσταλλικά, και τα άμορφα φωτοβολταϊκά. Τα τελευταία έχουν χαμηλότερη απόδοση είναι όμως φθηνότερα. Η επιλογή του είδους των φωτοβολταϊκών είναι συνάρτηση των αναγκών, του διαθέσιμου χώρου ή ακόμα και της οικονομικής ευχέρειας του χρήστη.


Τα φωτοβολταϊκά μπορούν να τοποθετηθούν σε οικόπεδα, στέγες (επίπεδες και κεκλιμένες) ή και σε προσόψεις κτηρίων.
Υπάρχουν δύο τρόποι να τα χρησιμοποιήσει κανείς. Ανεξάρτητα από το δίκτυο της ΔΕΗ ή σε συνεργασία με αυτό. Μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μπορεί να αποτελεί λοιπόν ένα αυτόνομο σύστημα που να καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών ενός κτηρίου ή μιας επαγγελματικής χρήσης. Για τη συνεχή εξυπηρέτηση του καταναλωτή, η εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια μονάδα αποθήκευσης (μπαταρίες) και διαχείρισης της ενέργειας. Εναλλακτικά, ένα σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού με φωτοβολταϊκά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το δίκτυο της ΔΕΗ (διασυνδεδεμένο σύστημα). Στην περίπτωση αυτή, καταναλώνει κανείς ρεύμα από το δίκτυο όταν το φωτοβολταϊκό σύστημα δεν επαρκεί (π.χ. όταν έχει συννεφιά ή κατά τη διάρκεια της νύχτας) και δίνει ενέργεια στο δίκτυο όταν η παραγωγή υπερκαλύπτει τις ανάγκες του, π.χ. τις ηλιόλουστες ημέρες ή όταν λείπει κανείς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα φωτοβολταϊκά χρησιμοποιούνται για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εφεδρείας (δηλαδή ως συστήματα αδιάλειπτης παροχής UPS). Στην περίπτωση αυτή, το σύστημα είναι μεν διασυνδεδεμένο με τη ΔΕΗ, αλλά διαθέτει και μπαταρίες (συν όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά), για να αναλαμβάνει την κάλυψη των αναγκών σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος και για όσο διαρκεί αυτή. Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό ισχύος 1 κιλοβάτ (kW) παράγει κατά μέσο όρο 1.200-1.500 kW το χρόνο (ανάλογα με την ηλιοφάνεια της περιοχής) και αποτρέπει κατά μέσο όρο κάθε χρόνο την έκλυση 1.450 κιλών διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν δύο στρέμματα δάσους. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα εγγυώνται: μηδενική ρύπανση, αθόρυβη λειτουργία, αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (που φθάνει τα 30 χρόνια), απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων για  απομακρυσμένες περιοχές , δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες και ελάχιστη συντήρηση

Οικιακός Τομέας

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν Φ/Β συστήματα τυπικού μεγέθους 1,5kW έως 20kW, εγκατεστημένα σε στέγες ή προσόψεις κατοικιών και τροφοδοτούν άμεσα την κατανάλωση του κτηρίου, η δε πλεονάζουσα ενέργεια διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Όπως προαναφέρθηκε, η κατηγορία αυτή αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας αγοράς Φ/Β συστημάτων.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την ενσωμάτωση Φ/Β σε κτήρια είναι:
• Συγχρονισμός ψυκτικών φορτίων κτηρίων κατά τη θερινή περίοδο με την μεγίστη παραγόμενη ισχύ από τα Φ/Β.
• Αποφυγή χρήσης γης  στην εγκατάσταση.
• Αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και επιτόπου κατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας, αποφεύγοντας  τις απώλειες   μεταφοράς.
Επίσης, οι Φ/Β συστοιχίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως δομικά στοιχεία των κτιρίων, εφόσον γίνει σωστός σχεδιασμός. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η οικονομική απόδοση του συστήματος, λόγω αποφυγής κόστους συμβατικών οικοδομικών υλικών που αντικαθίστανται.
Χαρακτηριστικά Φ/Β Συστημάτων

Τα βασικά χαρακτηριστικά των Φ/Β συστημάτων, που τα διαφοροποιούν από τις άλλες μορφές ΑΠΕ είναι:
• Απευθείας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και σε πολύ μικρή κλίμακα, παραδείγματος χάρη σε επίπεδο μερικών δεκάδων W ή και mW.
• Είναι εύχρηστα. Τα μικρά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν από τους ίδιους τους χρήστες.
• Μπορούν να εγκατασταθούν μέσα στις πόλεις, ενσωματωμένα σε κτίρια και δεν προσβάλλουν αισθητικά το περιβάλλον.
• Μπορούν να συνδυαστούν με άλλες πηγές ενέργειας (υβριδικά συστήματα).
• Είναι βαθμωτά συστήματα, δηλ. μπορούν να επεκταθούν σε μεταγενέστερη φάση για να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες των χρηστών, χωρίς μετατροπή του αρχικού συστήματος.
• Λειτουργούν αθόρυβα, εκπέμπουν μηδενικούς ρύπους και δεν έχουν καμιά επίπτωση στο περιβάλλον.
•Oι απαιτήσεις συντήρησης τείνουν να θεωρούνται  μηδενικές.
•  Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία κατά τη λειτουργία. Οι εγγυήσεις που δίνονται από τους κατασκευαστές για τις Φ/Β γεννήτριες είναι περισσότερο από 25 χρόνια καλής λειτουργίας.

Η ενεργειακή ανεξαρτησία του χρήστη είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των Φ/Β συστημάτων. Το κόστος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β συστήματα είναι σήμερα συγκρίσιμο με το κόστος αιχμής ισχύος, που χρεώνει η εταιρεία ηλεκτρισμού τους πελάτες της.

Τα Φ/Β συστήματα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη λεγόμενη «Διάσπαρτη Πα-ραγωγή Ενέργειας» (Distributed Power Generation), η οποία αποτελεί το νέο μον-τέλο ανάπτυξης σύγχρονων ενεργειακών συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαφοροποίηση στην παραγωγή ενέργειας, που προσφέρεται από τα Φ/Β συστήματα, σε συνδυασμό με την κατά μεγάλο ποσοστό απεξάρτηση από το πετρέλαιο και την αποφυγή περαιτέρω ρύπανσης του περιβάλλοντος, μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης σε ένα νέο ενεργειακό τοπίο, το οποίο διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή  στις αναπτυγμένες χώρες.


Ανεμογεννήτριες

Οι μικρές ανεμογεννήτριες αποτελούν κα-τάλληλη και βιώσιμη λύση για περιοχές χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρικό δίκτυο. Όπως και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. τα φωτοβολταϊκά), μικρές ανεμογεννήτριες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτόνομα ή υβριδικά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ μικρά οικιακά και εμπορικά συστήματα μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο τροφοδοτώντας το με περίσσια «πράσινης» ενέργειας και παρέχοντας ένα συμπληρωματικό εισόδημα στον ιδιοκτήτη τους.


Ο άνεμος είναι μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, η οποία μάλιστα παρέχεται δωρεάν. Η αιολική ενέργεια ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια και προστατεύει τον πλανήτη, καθώς αποφεύγονται οι εκπομπές των αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αποσταθεροποιούν  το παγκόσμιο κλίμα.

Μια μικρή ανεμογεννήτρια που αντικαθιστά μια ηλεκτρογεννήτρια στο εξοχικό ή την αγροικία, μας βοηθά να αποφύγουμε την έκλυση περίπου 2 κιλών CO2 για κάθε κιλοβατώρα  που χρησιμοποιούμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δε φέρουν ευθύνη για σχόλια των αναγνωστών.
Σεμνα και ταπεινα παρακαλω και στη μητρική σας γλώσσα για να μεταφράζονται

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...