Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ εξωθερμικών αντιδράσεων ΙΣΤΟΡΙΚΟ της εφεύρεσης


ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ εξωθερμικών αντιδράσεων
ΙΣΤΟΡΙΚΟ της εφεύρεσης
Η παρούσα εφεύρεση αφορά μια μέθοδος και μια συσκευή για την εκτέλεση του νικελίου και του υδρογόνου εξωθερμικών αντιδράσεων, και έχει ενισχυθεί από την γνωστή απαίτηση για την εξεύρεση εναλλακτικών πηγών ενέργειας με τις ορυκτές πηγές, για την πρόληψη της ατμοσφαιρικής περιεκτικότητας σε άνθρακα dioxi.de από το να είναι αδικαιολόγητα αυξημένες.
Για την ικανοποίηση των ανωτέρω ανάγκη μη ρυπογόνες πηγές ενέργειας πρέπει να βρεθούν οι οποίες δεν συνεπάγονται κινδύνους για την υγεία, είναι οικονομικά ανταγωνιστικές σε σχέση με τις πηγές του πετρελαίου ενδέχεται να είναι εύκολο να ανακαλυφθεί και να αξιοποιηθεί και φυσικά άφθονη.http://www.wipo.int/Πολλές από τις παραπάνω εναλλακτικές πηγές ενέργειας έχουν ήδη διερευνηθεί και σε μετεγχειρητικούς δοκιμαστεί ακόμη σε βιομηχανική κλίμακα, και περιλαμβάνει βιομάζα, η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται και για θέρμανση και φωτοβολταϊκά ηλεκτρική σκοπούς παραγωγής, αιολική ενέργεια, πρώτες ύλες καύσιμα φυτικής ή γεωργικού χαρακτήρα, η γεωθερμική και η θάλασσα κυματικής ενέργειας και ούτω καθεξής. Μια πιθανή εναλλακτική λύση στη φυσική του πετρελαίου, είναι το ουράνιο-σχάση πυρηνική ενέργεια. Ωστόσο, ακόμη άλυτα προβλήματα που επηρεάζουν την πυρηνική ενέργεια, όπως η μεγάλη ασφάλεια και των προβλημάτων επεξεργασίας των αποβλήτων υλικών, δεδομένου ότι, όπως είναι γνωστό, τα ραδιενεργά υλικά τα απόβλητα παραμένουν ενεργά επικίνδυνα για χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια, με συνέπεια μεγάλους κινδύνους για τα πρόσωπα που ζουν κοντά σε διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων- off θέσεις.
Για τα παραπάνω το γεγονός θα πρέπει επίσης να προστεθεί ότι, προς το παρόν, ένα , πυρηνική σύντηξη βασίζεται σε ένα λέιζερ ενεργοποιείται αδρανειακών μέθοδος περίσφιξης δεν επιτρέπει να διασφαλισθεί η αποτελεσματική συστημάτων παραγωγής ενέργειας. Τα ανωτέρω μειονεκτήματα είναι, επίσης, ισχύει και για δευτερίου και τριτίου διαδικασίες σύντηξης, όπως φαίνεται από τους χρόνους λειτουργίας που υπολογίστηκε για το πρόγραμμα ITER, η οποία θα πρέπει κατά το έτος 2025 θα πρέπει να επιτρέψει την κατασκευή συστημάτων παραγωγής ενέργειας, σύμφωνα με τα λεγόμενα του έργου DEMO να προβεί, εντός του έτος 2035, ο πρώτος σταθμός παραγωγής ενέργειας από σύντηξη.
Στην πραγματικότητα, μέχρι σήμερα, το λεγόμενο "ψυχρό" σύντηξη, μετά από μια πρόωρη ανακοίνωση από Fleischmann και Pons το 1989 (Μ. Fleischmann, M. Hawkins, Σ. Pons:.. Εφημερίδα Electroanal Chem, 261,301-1989), παρά πολλές προσπάθειες εκμετάλλευσης σε παγκόσμια κλίμακα-σοφός, δεν προσκόμισε χρήσιμα και αξιόπιστα συστήματα ικανά να παράγουν ενέργεια για την κανονική, βιομηχανικών ή οικιακών εφαρμογών. Το πιο έξυπνο εργασίες που εκτελούνται στον τομέα της σύντηξης, η οποία εργασία έχει μελετηθεί με ακρίβεια από την παρούσα εφευρέτη για την άσκηση του εφεύρεση, είναι μια μελέτη του καθηγητή Sergio Focardi, (Dipartimento di αρχαία φυσική dell 'Univerita di Bologna) και ο Καθηγητής Francesco Piantelli , (Dipartimento di αρχαία φυσική dell 'Universita di Siena), όπως αυτά αναφέρονται στις ακόλουθες βιβλιογραφικές έγγραφα:
Σ. Focardi, Φ. Piantelli: Produzione di energia e reazioni nucleari σε sistemi Ni-H 400 0 C, Atti Conferenza della sulla Nazionale Energetica politica in Italia, Universita di Bologna, 18-19 aprile 2005.
- Σ. Focardi, R. Habel, Φ. Piantelli: Ανώμαλη παραγωγή θερμότητας στο Ni-H συστήματα, Nuovo Cimento Vol. 107, σελ. 163-167, 1994
- Σ. Focardi, Β. Gabbiani, Β. Montalbano, Φ. Piantelli, Σ. Veronesi: Μεγάλη υπέρβαση για την παραγωγή θερμότητας στο Ni-H συστήματα, Nuovo Cimento Vol. Αρρωστος Α σελ. 1233 - 1241, 1998
Α. Battaglia, Λ. Daddi, Σ. Focardi, Β. Gabbiani, Β. Montalbano, Φ. Piantelli, PG Sona, Σ. Veronesi: Neutron εκπομπών Ni-H συστήματα, Nuovo Cimento Vol. 112 Α σελ. 921-931, 1999
- Σ. Focardi, Β. Gabbiani, Β. Montalbano. ΣΤ. Piantelli, Σ. Veronesi: Με τα συστήματα Ni-H, Asti Workshop στο Hydrogeldeuterium φορτώνονται μέταλλα, σελ. 35-47, 1997
EG Campari, Σ. Focardi, Β. Gabbiani, Β. Montalbano. ΣΤ. Piantelli, Ε. Porcu, Ε. Tosti, Σ. Veronesi: Ni-H συστήματα, Πρακτικά του 8 ου Συνεδρίου για Cold Fusion, σελ. 69-74, 2000. Η παρούσα εφευρέτης, άλλωστε, έχει επίσης μελέτες με ακρίβεια τα ακόλουθα που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας: ΗΠΑ-6236225, ΗΠΑ-5, 122, 054, ΗΠΑ-H466, ΗΠΑ-4, 014, 168, ΗΠΑ » 5.552.155, ΗΠΑ-5, 195, 157, US-4, 782, 303, US-4, 341, 730, ΗΠΑ-A-20010024789. Η ανάλυση των παραπάνω αναφορές προκύπτει ότι:
1 - όλα τα πειράματα που εκτελούνται με βάση την ψυχρή σύντηξη δεν έχουν τη δυνατότητα να παράγει ενέργεια σε τέτοιο ποσό που θα αξιόπιστα και συνεχώς αξιοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές?
2 - όλα τα ουρανίου μεθόδους, καθώς και τα συστήματα δεν έχουν μέχρι τώρα επιλυθεί το πρόβλημα της ασφαλούς
τη διάθεση των πυρηνικών αποβλήτων υλικών?
3 - δεν έχουν όλοι την πυρηνική σύντηξη με βάση μεθόδους και συστήματα που έχει αποδειχθεί ότι είναι σε θέση να παράγει δηλωτικός ποσοτήτων ενέργειας, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη διαδικασία της σύντηξης να είναι ασφαλής η παρακολούθηση?
4 - το σύνολο των μαγνητικών και αδρανειακός περιορίζοντας με βάση μεθόδους και συστήματα, όπως η μέθοδος της σύντηξης του πλάσματος, δεν μπορεί να γίνει σωστή οικονομική διαχείριση? Και
5 - η καταλυόμενη συγχώνευση των αρνητικών μιονίων με βάση μεθόδους και συστήματα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω των μιονίων σύντομη ζωή.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ της εφεύρεσης
Κατά συνέπεια, ο στόχος της παρούσας εφεύρεσης είναι να παράσχει μια μέθοδο που επιτρέπει την παραγωγή ενέργειας σε μια οικονομική, βολική, αξιόπιστο και επαναλαμβανόμενο τρόπο, χωρίς τη δημιουργία ακτινοβολίες και ραδιενεργά απόβλητα. Εντός του πεδίου εφαρμογής των ανωτέρω σκοπό, το κύριο αντικείμενο της εφεύρεσης είναι να παρασχεθεί μια τέτοια μέθοδος η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μικρά συστήματα μέγεθος, προσαρμόζεται για να ελέγχονται εύκολα και που επιτρέπουν στη θερμότητα επιμέρους τοποθεσίες και σε λειτουργικό κόστος μικρότερο από εκείνο διαθέσιμα στο εμπόριο συστήματα θέρμανσης.
Σύμφωνα με μια πτυχή της παρούσας εφεύρεσης, τα ανωτέρω σκοπό και αντικείμενα, καθώς και ακόμα άλλα αντικείμενα, τα οποία θα καταστεί περισσότερο εμφανής στο εξής, επιτυγχάνονται με μια μέθοδο και τις συσκευές για τη διεξαγωγή υψηλής απόδοσης εξώθερμη αντίδραση μεταξύ των ατόμων του νικελίου και του υδρογόνου άτομα, σε έναν σωλήνα, κατά προτίμηση, αν και δεν είναι αποκλειστικά κατασκευασμένη από μέταλλο,
Συμπληρώνεται από μια σκόνη νικελίου και να θερμαίνεται σε υψηλή θερμοκρασία κατά προτίμηση, αν και δεν είναι κατ 'ανάγκην, 150 έως 500 0 C, με την έγχυση υδρογόνου σε είπε μεταλλικό σωλήνα είπε νικελίου σκόνη τεθούν υπό πίεση, κατά προτίμηση, αν και δεν είναι κατ 'ανάγκην, σε πίεση 2-20 μπαρ.
Στην προσφεύγουσα εξώθερμη αντίδραση των πυρήνων υδρογόνου, λόγω του υψηλού ικανότητα απορρόφησης του νικελίου γι 'αυτές, είναι συμπιεσμένες για τους πυρήνες ατόμων μετάλλου, ενώ δήλωσε υψηλή θερμοκρασία παράγει internuclear w κρουστά, hich γίνονται ισχυρότερες από την καταλυτική δράση των προαιρετικών στοιχείων, κινητοποιώντας έτσι σύλληψη ενός πρωτονίου από τη σκόνη νικελίου, με conseguent μετασχηματισμό του νικελίου σε χαλκό και σε beta + διάσπαση της τελευταίας σε νικέλιο πυρήνα με μάζα η οποία είναι από μια μονάδα μεγαλύτερος από αυτόν του αρχικού νικελίου.
Η παρούσα εφευρέτης πιστεύει ότι αυτή η αντίδραση εμπλέκεται ενδεχομένως μια σύλληψη ενός πρωτονίου από νικέλιο πυρήνα το οποίο μετατρέπεται σε έναν πυρήνα χαλκού με επακόλουθη διάσπαση βήτα του σχηματίστηκε ασταθή χαλκού (Cu 59 έως 64), δεδομένου ότι η παραγόμενη θερμική ενέργεια είναι μεγαλύτερη , όπως θα καταδειχθεί εφεξής, από την ενέργεια που έχουν εισαχθεί από την ηλεκτρική αντίσταση.
Πιστεύεται ότι οι πυρήνες νικελίου μετατραπεί σε χαλκό από την μάζα (ενέργεια) του τελικού καθεστώτος (ισότοπο του χαλκού) είναι μικρότερη από τη συνολική μάζα (ενέργεια) της αρχικής κατάστασης (νικέλιο ισότοπο + πρωτονίων).
Η σχετική εξώθερμη αντίδραση εφεύρεση προσφεύγουσας στηρίζεται διαφέρει από εκείνες που εγκρίθηκαν από πριν
ερευνητές δεδομένου ότι ο εφευρέτης δεν προσπάθησε να αποδείξει. εκπομπή των στοιχειωδών σωματιδίων υποστηρίζοντας κύρος μιας θεωρίας, αλλά έχει αποκλειστικά προσπάθησε να δώσει μια ποσότητα ενέργειας μεγαλύτερη από την ποσότητα που καταναλώνεται ενέργεια, προκειμένου να επιτευχθεί απλώς μια πρακτική μέθοδος και μια συσκευή για την παραγωγή ένα ποσό ενέργειας μεγαλύτερη από την κατανάλωση ενέργειας, και αυτό με την εκμετάλλευση της πυρηνικής παραγωγής ενέργειας διεργασίες που αρχίζουν από την ενέργεια ηλεκτροχημική. Έτσι, η ευρηματική συσκευή έχει σχεδιαστεί ειδικά για την παραγωγή των παραπάνω ενέργεια σε ένα αξιόπιστο, δύσκολα μπορούν να ελεγχθούν, χρηματοκιβώτιο, επαναλήψιμο τρόπο, όσον αφορά μια ενδεχόμενη εφαρμογές.
Ειδικότερα, η εφευρετική συσκευή είναι επικαλυμμένη από τα στρώματα του βορίου και του μολύβδου πλακών, τόσο για τον περιορισμό επιβλαβών ακτινοβολίες και τη μετατροπή τους σε ενέργεια, χωρίς να προκαλέσω μη ακτινοβολίες καταλοίπων και ραδιενεργών υλικών.
Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι όλα πριν επιχειρεί να δημιουργήσει, όπως τα είδη ενέργειας, έχουν φέρει σε μικρά ποσά ενέργειας παραγωγής πρωτοτύπων δεν είναι κατάλληλο για την ασφαλή βιομηχανική χρήση, δεδομένου ότι ο θεωρητικός χαρακτήρας της που εκτελούνται αναζητήσεις.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ της εφεύρεσης
Επομένως, σκοπός της παρούσας εφεύρεσης είναι να παρασχεθεί μια συσκευή παραγωγής ενέργειας ώστε να λειτουργούν σε μια αξιόπιστη και επαναλαμβανόμενη τρόπο και συμπεριλαμβανομένης μιας πολλαπλότητας των σειρά και παράλληλα να συνδεθεί ενότητες συσκευών, δημιουργώντας έτσι μια εντυπωσιακά μεγάλη ποσότητα ενέργειας από το βομβαρδισμό ενός
νικέλιο άτομο από ένα άτομο υδρογόνου, να παρέχει μια μεγάλη ατομική απώλεια μάζας άτομο χαλκού για να μετατραπεί σε ενέργεια, με βάση την 's εξίσωση του Einstein της, συν ένα βήτα ενέργειας διάσπαση των ραδιενεργών ατόμων χαλκού.Το παράδειγμα που ακολουθεί μπορεί να θεωρείται ότι ισχύει για ορισμένες (ραδιενεργά) ισότοπα Cu, αλλά όχι για τα δύο σταθερών ισοτόπων χαλκού ( Λ 63Cu και Λ 65Cu), τα οποία δεν αποσύνθεσης.
Δεδομένου ότι οι διασπάσεις άτομο χαλκού, μια ενέργεια που εκπέμπουν θετική βήτα διάσπαση εμφανίζεται, σύμφωνα με τις ακόλουθες εξισώσεις:
P = N + e + + v, όπου
P = πρωτονίων N = νετρονίων
+ = v ποζιτρονίων = νετρίνο
Το ποζιτρόνιο αποτελεί το αντισωματίδιο ηλεκτρονίων, και ως εκ τούτου, όπως ποζιτρόνια πρόσκρουσης ηλεκτρόνια νικέλιο, τα ζεύγη ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου εκμηδενιστεί, δημιουργώντας έτσι ένα τεράστιο ποσό ενέργειας.
Στην πραγματικότητα, λίγα γραμμάρια Ni και H θα παράγει ένα ισοδύναμο ποσό ενέργειας με εκείνη των χιλιάδων τόνων πετρελαίου, δεδομένου ότι θα καταστεί περισσότερο εμφανής στο εξής, χωρίς μολύνσεις, φαινόμενο του θερμοκηπίου, ή αυξάνει το διοξείδιο του άνθρακα, πυρηνικά και άλλα απόβλητα, δεδομένου ότι τα ραδιενεργά ισοτόπων χαλκού που παράγεται κατά τη διαδικασία θα αποσυντεθεί σε σταθερά ισότοπα νικέλιο από διαδικασίες βήτα +, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Για την κατανόηση σαφώς τα ακόλουθα λεπτομερή ανάλυση της συσκευής, είναι αναγκαία η κατά την πρώτη θεωρούν ότι για να επιτραπεί το νικέλιο που πρέπει να
μετατρέπεται σε σταθερό χαλκού, είναι απαραίτητο να τηρηθεί η. κβαντικά νόμους. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσει, για τους παραπάνω εξώθερμες αντιδράσεις, ένα ισότοπο του νικελίου με μαζικό αριθμό των 62, ώστε να μπορέσει να μετατρέψει σε ένα σταθερό ισότοπο του χαλκού 62. Όλα τα άλλα ισότοπα Ni, από την άλλη πλευρά, θα δημιουργήσει αστάθεια Cu, και, κατά συνέπεια, σε διάσπαση βήτα.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 10 6 νικέλιο τόνοι για το έτος παράγονται μέσα από τον κόσμο και δεδομένου ότι, όπως θα αποκαλυφθούν στο εξής στον πίνακα 1, 1 g νικελίου θα απέφερε ένα ποσό ισοδύναμο με εκείνο της ενέργειας που παράγεται κατά 517 τόνους πετρελαίου, με αποτέλεσμα το ετήσιο ποσό που παράγεται νικέλιο , θεωρώντας ότι μόνο 1 / 10, 000 παράγει πυρηνικά διαδικασίες, θα παρέχει
1.000.000.000.000 * 517/10000 = 51700000000 (ισοδυνάμου πετρελαίου) τόνων ετησίως.
Και αυτό χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι η ετήσια παραγωγή νικελίου θα μπορούσαν εύκολα να αυξηθεί, ανάλογα με τη ζήτηση, και ότι, όπως ορυκτέλαιο, το νικέλιο μπορεί να ανακτηθεί και νέα τήξη από νικέλιο αποκόμματα των μεταλλικών κατασκευών και ηλεκτρονικές εφαρμογές.
Στην πραγματικότητα, το νικέλιο είναι ένα από τα πιο άφθονα μέταλλα του γήινου φλοιού.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑ
Επιπλέον, άλλα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της παρούσας εφεύρεσης θα καταστεί περισσότερο εμφανής στο εξής από τις ακόλουθες λεπτομερείς δημοσιοποίηση ενός προτίμησε, αν και δεν είναι αποκλειστική, ενσωμάτωση της εφεύρεσης, η οποία παρουσιάζεται, μέσω της ενδεικτικής, αλλά δεν
περιοριστική, π.χ., στα συνοδευτικά σχέδια, όπου:
Σχήμα 1 είναι μια κατασκευαστική διάγραμμα της συσκευής, σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση? Σχήμα 2 είναι μια εικόνα, που λαμβάνεται από x 1,400 ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, δείχνοντας την νικελίου σε σκόνη (σε x 1,400 κλίμακα), αποσύρθηκε από τη συσκευή?
Σχήματα 3 και 4 είναι ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διαγράμματα που σχετίζονται με την σκόνη ατομικής σύνθεση, στα δύο σημεία που προκύπτουν από τα βέλη στο σχήμα 2.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ προτιμημένη ενσωμάτωση
Σε σχέση με τις αναφορές αριθμού των παραπάνω στοιχείων, η συσκευή σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση περιλαμβάνει μια ηλεκτρική αντίσταση 1, κλεισμένο σε ένα μεταλλικό σωλήνα 2, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω σ 'αυτό μια σκόνη νικελίου 3.
Μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4 ρυθμίζει την πίεση υπό την οποία το υδρογόνο 5 εισάγεται στο μεταλλικό σωλήνα.
Τόσο η θερμοκρασία που παράγεται από την ηλεκτρική αντίσταση ή αντίσταση και την πίεση ψεκασμού του υδρογόνου μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί είτε σε σταθερά ή παλλόμενη τιμές. Πιο συγκεκριμένα, η ηλεκτρική αντίσταση, ή άλλη πηγή θερμότητας, είναι απενεργοποιημένη η εξώθερμη αντίδραση παραγωγής ενεργοποίηση κατάστασης ενεργοποιείται. Ο θερμοστάτης θα κρατήσει τη θερμότητα, δήλωσε πηγή που λειτουργεί, ανάλογα με τη θερμοκρασία στο κύκλωμα. Το σύνολο που αποτελείται από εν λόγω ηλεκτρική αντίσταση και το νικέλιο εκμετάλλευση χαλκοσωλήνων προστατεύεται από το εξωτερικό περιβάλλον με τη χρήση, αντίστοιχα, από το
μέσα προς τα έξω: α) ένα σακάκι 7 συμπεριλαμβανομένου του νερού και του βορίου, ή μόνο βορίου β) ένα δεύτερο μολύβδου σακάκι 8, η οποία, προαιρετικά, αν και δεν είναι κατ 'ανάγκη, μπορούν να επικαλυφθούν με ένα στρώμα από χάλυβα
9.
Οι παραπάνω επιστρώσεις σχεδιάζονται έτσι ώστε να περιορίσουν όλες τις ακτινοβολίες από την εξώθερμη αντίδραση και να μετατρέψει είπε ακτινοβολία σε θερμική ενέργεια.
Η θερμότητα που παράγεται από τη διάσπαση των σωματιδίων και των πυρηνικών μετατροπών θα θερμάνει το κύριο υγρό, που περιλαμβάνει borated νερό, έτσι είπε ο πρωταρχικός ρευστό, με τη σειρά του, θα ανταλλαγής θερμότητας με το δευτερεύον κύκλωμα, με τη σειρά του θερμαίνεται από την εν λόγω πρωτογενή ρευστό και μεταφορά της παραγόμενης θερμικής ενέργειας για την επιθυμητό εφαρμογές, όπως ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση, μηχανική ενέργεια, και ούτω καθεξής.
Σε περίπτωση απουσίας του πρωτογενούς υγρό, το υγρό που πρόκειται να θερμανθεί, θα ανταλλαγής θερμότητας απευθείας με το μόλυβδο και το σακάκι του χάλυβα.
Σύμφωνα με την περαιτέρω ενσωμάτωση της εφεύρεσης, η συσκευή περιλαμβάνει περαιτέρω τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Νικέλιο είναι ντυμένο σε ένα σωλήνα χαλκού 100, συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης ηλεκτρική αντίσταση 101, ρυθμίζεται και ελέγχεται από ένα θερμοστάτη ελέγχου (δεν απεικονίζεται) προσαρμοσμένα για να απενεργοποιήσετε είπε αντίσταση 101 το νικέλιο έχει ενεργοποιηθεί από το υδρογόνο που περιέχεται σε ένα μπουκάλι 107.Μια πρώτη χάλυβα βόριο θωρακισμένα κατασκευής 102, με επικάλυψη από μια δεύτερη οδηγούσε θωρακισμένη κατασκευή 103, την προστασία τόσο των σωλήνων χαλκού, το μπουκάλι του υδρογόνου
συναρμολόγηση σύνδεση 106, και το μπουκάλι του υδρογόνου ή κύλινδρος 107, τον περιορισμό έτσι ακτινοβολίες, μέσω της συνολικής ζωής ακτινοβολία, επιτρέποντας είπε ακτινοβολίες για να μετατραπεί σε θερμική ενέργεια. Στο εξωτερικό του μολύβδου θωρακισμένων κατασκευής, ο αντιδραστήρας του χαλκού νερό ψύξης, κυκλοφορεί μέσω του χάλυβα εξωτερικό συνέλευση σωλήνα 105, και αυτή που παρέχεται στους θερμικής ενέργειας με τη χρήση συσκευών.
Τα παραπάνω αποκαλύπτονται πρωτότυπο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μια μονάδα θέρμανσης το οποίο, σε μια σειρά ή / και παράλληλη σχέση ζεύξης μαζί με άλλες ενότητες, θα παράσχει ένα βασικό πυρήνα επιθυμητό μέγεθος και τη δύναμη των συστημάτων θέρμανσης.
Μια πρακτική ενσωμάτωση της εφευρετικής συσκευής, εγκατεστημένο στις 16 Οκτωβρίου 2007, είναι σήμερα απολύτως λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, και παρέχει μια ποσότητα θερμότητας αρκεί για να θερμάνει το εργοστάσιο της
Εταιρεία EON της μέσω Ragazzi Carlo 18, στο Bondeno
(Επαρχία της Ferrara). Για την καλύτερη κατανόηση της εφεύρεσης, οι κύριες συνιστώσες της παραπάνω συσκευής έχει σχηματικά φαίνεται στον Πίνακα 2.
Οι παραπάνω συσκευές, που δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, απέδειξε ότι, για την ορθή λειτουργία, η ένεση του υδρογόνου πρέπει να πραγματοποιείται υπό μια μεταβλητή πίεση.
Η ηλεκτρική αντίσταση θερμοκρασία ελέγχου θερμοστάτης έχει σχεδιαστεί για να απενεργοποιήσετε είπε ηλεκτρική αντίσταση μετά από 3-4 ώρες λειτουργίας, παρέχοντας έτσι μόνος-που παρέχονται σύστημα, συνεχώς εκπέμπει θερμική ενέργεια σε ποσότητα μεγαλύτερη από ότι αρχικά παράγεται από την εν λόγω ηλεκτρική αντίσταση, η οποία
ο τρόπος λειτουργίας είναι πραγματικά επιτευχθεί από μια εξώθερμη αντίδραση.
Όπως θα παρουσιαστεί λεπτομερώς στον παρακάτω πίνακα 1, είναι δυνατόν να υπολογισθεί ότι, αν υποτεθεί μια πλήρη μεταμόρφωση, ένα μόριο, που είναι 58 γραμμάρια το νικέλιο, δημιουργούν το ίδιο ποσό της ενέργειας που προέρχεται από την καύση περίπου 30.000 τόνοι αργού πετρελαίου .
Αριθμητικά 2-5 δεδομένα δείχνουν μετριέται στις 30 Ιανουαρίου 2008, το οποίο ουσιαστικά να αποδείξει ότι η εφεύρεση παρέχει πράγματι μια αληθινή πυρηνική ψυχρή σύντηξη.
Η φωτογραφία του σχήματος 2, (που λαμβάνονται από x 1,400 ηλεκτρονικό μικροσκόπιο) δείχνει τη σκόνη νικελίου επί x 1,400 κλίμακα, όπως αποσυρθεί από τις συσκευές: συγκεκριμένα, δήλωσε η φωτογραφία δείχνει με σαφήνεια τη νιφάδα σε κόκκους, πολύ προώθηση της απορρόφησης από τα άτομα υδρογόνου από οι πυρήνες του νικελίου.
Τα δύο βέλη στο σχήμα δείχνουν τις δύο θέσεις του επ 'αυτού δείγματος σε σκόνη το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο δοκιμές για την ανίχνευση της σκόνης ατομικής σύνθεση έχουν διεξαχθεί.
Οι δύο γραφικές παραστάσεις των στοιχείων 3 και 4, έχουν γίνει από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο του Universita di Dipartimento di αρχαία φυσική dell 'Μπολόνια, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Sergio Focardi, στις 30 Ιανουαρίου του 2008, και σχετίζονται με την σκόνη ατομικής σύνθεση στο δύο παραπάνω σημεία του σχήματος 2.
Ειδικότερα, είπε γραφήματα δείχνουν σαφώς ότι ο ψευδάργυρος διαμορφώνεται, ενώ ο ψευδάργυρος δεν ήταν παρούσα στη σκόνη νικελίου αρχικά φορτωθεί στη συσκευή λόγω του ψευδαργύρου που πράγματι παράγεται από ένα συνδυασμό ενός ατόμου νικελίου και δύο άτομα υδρογόνου.
Αυτό δείχνει ότι, εκτός από την σύντηξη,
η εφευρετική αντίδραση παρέχει επίσης ένα νικέλιο φαινόμενο σχάση πυρήνα παραγωγής αναπτήρα σταθερή άτομα.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι, αφού η παραγόμενη ενέργεια που χρησιμοποιείται σε σκόνη που περιέχεται τόσο χαλκού και ελαφρύτερο από το νικέλιο και άτομα (όπως το θείο, το χλώριο, κάλιο, ασβέστιο).
Αυτό αποδεικνύει ότι, εκτός από την σύντηξη, επίσης νικέλιο φαινόμενο σχάση πυρήνα παράγουν ελαφρύτερα σταθερή άτομα συμβαίνει. Διαπιστώθηκε ότι η εφεύρεση επιτυγχάνει πλήρως του επιδιωκόμενου σκοπού και αντικείμενα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Καθορισμός της ενέργειας που παράγεται από ένα mol νικελίου.
1 νικέλιο mol = 58 g
Avogadro αριθμός 6,022 x 10 23 mol "1 = αριθμός των ατόμων νικέλιο σε 58 g νικελίου.
Η ενέργεια που παράγεται σε κάθε διαδικασία λήψης υδρογόνο έχει αξιολογηθεί (για κάθε ισότοπο νικέλιο) από τη διαφορά μεταξύ της αρχικής μάζας (νικέλιο + υδρογόνο) και το τέλος αντίδραση μάζα των προϊόντων.
Μια λογική εκτίμηση, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές τιμές για τα διάφορα ισότοπα, είναι 10 MeV ηλεκτρονίων (α MeV αντιστοιχεί σε ένα εκατομμύριο ηλεκτρόνιο-βολτ και είναι η μονάδα μέτρησης της ενέργειας, σύμφωνα με το συμβατικό που χρησιμοποιούνται στην πυρηνική φυσική).
Από την 1 MeV είναι ισοδύναμη με μια παραλλαγή της μάζας του 1,78 x 10 "30 κιλών, η διακύμανση μάζας που αντιστοιχεί σε μια εκπομπή ενέργειας 10 MeV είναι 1,78 x 10 "29 kg.
Η απώλεια μάζας που αντιστοιχεί σε ένα μετασχηματισμό μιας ολόκληρης mol Ni μπορεί να υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας
ο αριθμός Avogadro (6.022 x 10 23 ) του χρόνου η μεταβολή μάζα της ενιαίας αντίδρασης.
Έτσι προκύπτει (για 58 g Ni)
M = (6.022 x 10 23 ) x 1,78 x 10 ~ 29 kg = 1,07 x 10 "5 κιλά Από την εξίσωση του Αϊνστάιν έχουμε
E = με 2 όπου c είναι η ταχύτητα του φωτός c = 3 x 10 8 m / s.
Έτσι, αντικαθιστώντας:
J = I.07 x 10 "5 x (3 x 10 8 ) 2 = 9.63 x 10 11 J το οποίο μπορεί να υπάρξει προσέγγιση σε 0,3 x 10 9 kcal (το οποίο μπορεί να προσεγγιστεί από ελάττωμα στο αποθεματικό).
Πρόκειται για μια ενέργεια ισοδύναμη με περίπου 30.000 τόνων πετρελαίου που σκοπεύουν να pci από 10.000 kcal / kg για το ορυκτέλαιο? Έτσι, το 58 νικέλιο g θα παραγάγει την ίδια ενέργεια με εκείνη που προβλέπεται από το πετρέλαιο 30.000 τόνων, που είναι 517 τόνοι / γραμμάριο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Κατάλογος των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πρωτοτύπων για πειραματική δοκιμή της αντοχής ευρηματική συσκευή Electric: Frei, Brescia Thermoadjuster: Pic 16 - γάδου. 1705 - Frei Μόλυβδος ασπίδες: Picchi Srl-Brugherio (Μιλάνο) Υδρογόνο: η Linde Gas Italia, Arluno (Μιλάνο) μειωτήρα πίεσης: Η Linde Gas Italia
Σκόνη νικελίου: Gerli Metalli - Μιλάνο Βόριο: Danilo Dell'Amore χαλκοσωλήνων Σρι-Μπολόνια: Italchimici-Antezzate (Brescia), Laser θερμοκρασία πορείας συσκευή μέτρησης: Raytheon, ΗΠΑ
Μανόμετρο: Elaborazione - Dipartimento di αρχαία φυσική - Universita degli Studi di Bologna
Νετρονίων συσκευή μέτρησης: Elaborazione Dipartimento di αρχαία φυσική - Universita degli Studi di Bologna
Χημικός-φυσικές αναλύσεις: - Dipartimento di αρχαία φυσική - Universita degli Studi της Μπολόνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δε φέρουν ευθύνη για σχόλια των αναγνωστών.
Σεμνα και ταπεινα παρακαλω και στη μητρική σας γλώσσα για να μεταφράζονται

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...