Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Θερμότητα από τον Ήλιο.Θερμότητα από τον Ήλιο 
           
Η πρώτη, άμεση χρήση της ηλιακής ενέργειας είναι η θέρμαση των ίδιων των ανθρώπων, των χώρων που κατοικούν και εργάζονται, του νερού που χρησιμοποιούν, αλλά και φούρνων για την παρασκευή φαγητού. Αυτές είναι παλιές, παραδοσιακές πρακτικές που σήμερα χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο, μαζί με νέες πρακτικές.
 για πληροφορίες, καλέστε μας στα 6932479481 και6983786610

Ολόκληρα νοικοκυριά μπορούν να πάρουν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που χρειάζονται για θέρμανση, ζεστό νερό αλλά και δροσισμό, από τη θερμότητα της ηλιακής ακτινοβολίας. Η θερμότητα που προσφέρει ο ήλιος αξιοποιείται επίσης στα θερμοκήπια, καθώς και για την ξήρανση γεωργικών προϊόντων. Ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται τη θερμότητα του ήλιου με τη χρήση των θερμικών ηλιακών συστημάτων. Τα συστήματα αυτά συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και τη μετατρέπουν σε θερμότητα. Διακρίνονται σε ενεργητικά και παθητικά συστήματα.

Ενεργητικά Ηλιακά Συστήματα
Η “καρδιά” ενός ενεργητικού ηλιακού συστήματος είναι ο ηλιακός συλλέκτης, που είναι, συνήθως, τοποθετημένος στην ταράτσα ή στη στέγη ενός σπιτιού. Ο συλλέκτης παγιδεύει την ηλιακή ακτινοβολία για να παράγει θερμότητα. Στη συνέχεια, αυτή η θερμότητα μεταφέρεται στον τόπο που θα αποθηκευτεί ή θα καταναλωθεί.

Ας παρακολουθήσουμε, με τη βοήθεια του παρακάτω σχήματος, πώς συμβαίνει αυτό:

Η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει στη μαύρη, μεταλλική συνήθως, επίπεδη επιφάνεια του ηλιακού συλλέκτη, η οποία απορροφά την ακτινοβολία και θερμαίνεται.

               
Τυπικό ενεργητικό ηλιακό σύστημα
Πάνω από την απορροφητική επιφάνεια βρίσκεται ένα διαφανές κάλυμμα, συνήθως από γυαλί ή πλαστικό, που αφήνει τις ακτίνες του ήλιου να περάσουν αλλά εμποδίζει τη θερμότητα να ξεφύγει (φαινόμενο θερμοκηπίου). Αν τοποθετήσουμε σωληνώσεις μέσα στις οποίες κυκλοφορεί νερό, σε επαφή με την απορροφητική επιφάνεια, μπορούμε να της αποσπάσουμε την πολύτιμη, συγκεντρωμένη ενέργεια. Αυτή την ενέργεια τη μεταφέρουμε, με τη μορφή ζεστού νερού, σε μια μονωμένη δεξαμενή αποθήκευσης, απ’ όπου θα την πάρουμε όταν τη χρειαστούμε.
..... θυμηθείτε :

μια μαύρη επιφάνεια όταν εκτεθεί στον ήλιο, θερμαίνεται πιο εύκολα (έντονη απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας) απ’ ό,τι μια ανοιχτόχρωμη επιφάνεια (ανάκλαση ηλιακής ακτινοβολίας).

                               
Το θερμό νερό που μας δίνει ένα ενεργητικό ηλιακό σύστημα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, στη συνέχεια, για τις καθημερινές μας ανάγκες, δηλαδή για τη θέρμανση χώρων κατοικίας ή εργασίας, τη θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών, γεωργικών εγκαταστάσεων, κ.λ.π.
Το πιο απλό, και πιο διαδεμένο σήμερα, ενεργητικό ηλιακό σύστημα είναι ο γνωστός μας ηλιακός θερμοσίφωνας, που βρίσκεται ήδη στα περισσότερα ελληνικά σπίτια, μια και η χώρα μας εμφανίζει υψηλές τιμές σε ηλιοφάνεια.

.... παρατηρείστε :

οι ηλιακοί συλλέκτες των θερμοσιφώνων έχουν πάντα νότιο προσανατολισμό στη χώρα μας και κλίση 30ο - 60ο, γιατί έτσι συλλέγουν περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία στη διάρκεια της μέρας και στη διάρκεια του έτους.

‘Ενας ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί να δώσει όσο ζεστό νερό χρειάζεται καθημερινά μια οικογένεια (τις μέρες βέβαια που έχουμε ήλιο !).

Μπορούμε, όμως, να παράγουμε μεγάλη ποσότητα ζεστού νερού αν συνδέσουμε μεταξύ τους πολλούς ηλιακούς συλλέκτες και αποθηκεύσουμε το ζεστό νερό σε μεγάλες μονωμένες δεξαμενές.....

.... σκεφτείτε :

οι ηλιακοί συλλέκτες που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα είναι περίπου οι μισοί απ’ όσους έχουν εγκατασταθεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης....

Μερικά από τα πλεονεκτήματα των ενεργητικών ηλιακών συστημάτων είναι η απλότητα κατασκευής και εγκατάστασής τους, τα σχετικά φτηνά υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους και η αποδοτική μετατροπή της ενέργειας, που επιτυγχάνεται με αυτά.

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, επίσης, και για το δροσισμό χώρων, με τη βοήθεια κατάλληλων ενεργειακών τεχνολογιών.

Ακόμα, με τη χρήση κοίλων κατόπτρων, είναι δυνατό να συγκεντρώσουμε τις ακτίνες του ήλιου σε μικρή επιφάνεια ή σε ένα μόνο σημείο και έτσι να επιτύχουμε υψηλές θερμοκρασίες για βιομηχανική χρήση ή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Δυστυχώς όμως, αυτές οι εφαρμογές είναι ακόμα αρκετά ακριβές.
.....................................................................................................................................
Σχετικά με την ηλιακή θέρμανση κατοικίας σας  ενημερώνουμε τα εξής. Πρέπει να
υπάρχει μηχανολογική μελέτη που να απεικονίζει ακριβώς τις θερμικές ανάγκες της οικίας
σύμφωνα με την θερμομόνωση που χρησιμοποιήθηκε. Επίσης να υπάρχει λίστα θερμαντικών
σωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν ανά χώρο, με τι αποδόσεις τους. Επειδή η απόδοση των
θερμαντικών σωμάτων μετράτε σε συνθήκες 90
ο
C προσαγωγή λέβητα και 70
ο
C επιστροφή
από τα θερμαντικά σώματα γίνετε αναγωγή της απόδοσής τους με θερμοκρασία προσαγωγής
55
ο
C(είναι η θερμοκρασία λειτουργίας των ηλιακών συστημάτων). Στους 55
ο
 η απόδοση ενός
σώματος είναι περίπου η μισή, πράγμα που σημαίνει ότι τα σώματα, αναλόγως πως είχαν
επιλεγεί, μπορεί να χρειαστεί επανατοποθέτηση μεγαλύτερων σωμάτων.        
     Ένα ηλιακό σύστημα αποτελείτε α’) από τους ηλιακούς συλλέκτες (απαιτούνται για σπίτι
200m2
 για 100% υποστήριξη 30m2
 συλλεκτών και για 50% υποστήριξη 15m2
) που πρέπει να
τοποθετηθούν σε κεραμοσκεπή ή στον περιβάλλοντα χώρο με νότιο προσανατολισμό και 45
ο
κλίση, β’) το δοχείο αδρανείας χωρητικότητας από 750lt έως 1500lt, που τοποθετείται στον
χώρο του λεβητοστασίου, γ’) τους αυτοματισμούς γ1)που όταν υπάρχει ηλιοφάνεια
λειτουργούν οι κυκλοφορητές προς τα ηλιακά μεταφέροντας την θερμότητα στο δοχείο
αδρανείας  γ2) που παρακολουθώντας την εξωτερική θερμοκρασία επιλέγουν την κατάλληλη
θερμοκρασία νερού που προσάγεται στα σώματα. Στα σώματα χρειαζόμαστε 55
ο
 όταν η
εξωτερική θερμοκρασία είναι -5
ο
, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία π.χ. 10
ο
 η ανάγκη
στα σώματα περιορίζεται στους 40
ο
C στο νερό προσαγωγής.
    Ενδεικτικά ένα σπίτι 200m2
 καλά μονωμένο έχει θερμικές ανάγκες 26kw και η ετήσια
ανάγκη σε πετρέλαιο για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης είναι 5100lt. Ένα ηλιακό σύστημα
για εξοικονόμηση 50%, δηλαδή η προσδοκώμενη εξοικονόμηση είναι 2550lt επί
0,78λεπτά ανά λίτρο είναι 1989€ το έτος, κοστίζει με την εγκατάσταση του 12000€+ΦΠΑ.
 ...........................................................................................................................................

Το σύστημα Ηλιακής Θέρμανσης  είναι πολύ απλό και αποτελεσματικό: οι ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται στην οροφή του κτιρίου και συνδέονται με ένα δίκτυο σωλήνων που περιέχει νερό και διατρέχει το σπίτι. Όπως συμβαίνει και με έναν συμβατικό ηλιακό θερμοσίφωνα, το νερό θερμαίνεται από τον ήλιο: κατόπιν κυκλοφορεί μέσω των σωλήνων στο σπίτι και μεταδίδει τη θερμότητά του σε όλο το χώρο χαρίζοντας μια ευχάριστη ζέστη. Οι ηλιακοί συλλέκτες συμπληρώνονται από ένα ίδιας ισχύος δευτερεύον σύστημα (π.χ. μικρό λέβητα), ώστε να εξασφαλίζεται η επιθυμητή ζέστη στο σπίτι ακόμα και όταν ο καιρός… δεν βοηθάει.

Οι ηλιακοί συλλέκτες είναι ιδανικοί για εξοχικές κατοικίες (λ.χ. σε ένα νησί), καθώς με απειροελάχιστο κόστος μπορούν να τις θερμαίνουν ακόμα για όσο καιρό απουσιάζετε, εξασφαλίζοντας ήπιες συνθήκες και καλύτερη συντήρηση. Επίσης, τα συστήματα εξασφαλίζουν την αντοχή τους κατά τις παγωμένες ημέρες του χειμώνα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δε φέρουν ευθύνη για σχόλια των αναγνωστών.
Σεμνα και ταπεινα παρακαλω και στη μητρική σας γλώσσα για να μεταφράζονται

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...